Hallinnointiperiaatteet

Purmo Group Oyj on rekisteröity Suomessa Suomen lain mukaan toimivaksi julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Yhtiön sisäiset hallinnointiperiaatteet täydentävät osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), kirjanpitolakia (1336/1997, muutoksineen), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Purmo Group Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2020 (www.cgfinland.fi).

Yhtiö julkaisi selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmastä 2023 vuosikertomuksen 2022 yhteydessä.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla