Hallituksen jäsenet

Tomas von Rettig

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
Lue lisää

Puheenjohtaja. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Syntynyt 1980. BBA, CEFA.

Riippumaton Yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta Rettig Groupista.

Nykyiset luottamustehtävät:
• eQ, hallituksen jäsen (2019–)

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
Rettig Group, hallituksen puheenjohtaja (2019–2022)
• Terveystalo, hallituksen varapuheenjohtaja (2018-2022)
• Purmo Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja (2016–2021)
• Nordkalk Corporation, hallituksen puheenjohtaja (2016–2018)
• Bore, hallituksen puheenjohtaja (2016)

Työkokemus:
• Toimitusjohtaja, Rettig Group (2016–2019)
• Useita johtotehtäviä, Rettig Group (2011–2015)
• Vanhempi salkunhoitaja, Rettig Asset Management Oy Ab (2011)
• Salkunhoitaja, Rettig Asset Management Oy Ab (2008–2010)
• Middle office, Skandinaviska Enskilda Banken Ab, (2006–2008)

Alexander Ehrnrooth

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Lue lisää

Hallituksen jäsen. Tarkastusvaliokunnan ja yritysjärjestelyvaliokunnan jäsen.

Syntynyt 1974. KTM ja MBA, Kellogg Executive Scholar.

Riippumaton Yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta Virala Oy Ab:sta, jonka toimitusjohtajana hän toimii.

Nykyiset luottamustehtävät:
• Ahlstrom Oyj, hallituksen jäsen (2014–)
• Perhe G.J. Ehrnrooth Säätiö sr, hallituksen jäsen (2019–)
• Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö, hallituksen jäsen (2014–)
• Ahlstrom Holding 1 Oy, hallituksen jäsen (2020–)
• Ahlstrom Holding 2 Oy, hallituksen jäsen (2020–)
• Ahlstrom Holding 3 Oy, hallituksen jäsen (2020–)
• Virala Oy Ab, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (1995–)
• Belgrano Inversiones Oy, toimitusjohtaja (2013–), hallituksen jäsen (1996–)

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
• Ahlstrom Oyj Abp, hallituksen jäsen (2015–2017)
• Fiskars Oyj, hallituksen jäsen (2005–2018)
YIT Oyj, hallituksen jäsen (2019–2021)

Carina Edblad

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Lue lisää

Hallituksen jäsen. Palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Syntynyt 1963. DI.

Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyiset luottamustehtävät:
• Building Green in Sweden AB, hallituksen jäsen, (2023-)
• Instalco, hallituksen jäsen (2018–)
• Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, jäsen (2016–)

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
• Adapteo, hallituksen jäsen (2019–2021)
• NCC AB, hallituksen jäsen (2014–2019)
• Hifab Group, hallituksen jäsen (2012–2018)
• Svensk Markservice, hallituksen jäsen (2011–2013)

Keskeinen työkokemus:
• Toimitusjohtaja, Thomas Betong (2011–)
• Useita ylemmän johdon tehtäviä, Skanska (1986–2010)

Carlo Grossi

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Lue lisää

Hallituksen jäsen. Yritysjärjestelyvaliokunnan jäsen.

Syntynyt 1956. DI, Advanced Management Program INSEAD.

Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyiset luottamustehtävät:
deLonghi S.P.A., hallituksen jäsen (2022-)

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., hallituksen puheenjohtaja (2021–2023)

Keskeinen työkokemus:
• Toimitusjohtaja, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (2016–2021)
• Toimitusjohtaja, DeLClima (2011–2015)
• Toimitusjohtaja, DL Radiators S.p.A. (2010–2014)
• Toimitusjohtaja, Eurovent (2011–2013)
• Johtaja, Eurovent Certita Certification (2008–2013)
• Toimitusjohtaja, Climaveneta (2001–2011)
• Johtaja, deLonghi Professional SA (2007–2011)

Jyri Luomakoski

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Lue lisää

Hallituksen jäsen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Syntynyt 1967. MBA.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyiset luottamustehtävät:
• YIT Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2023-)
• Fiskars Group Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2016-),
hallituksen varapuheenjohtaja (2018–)
• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen (2015–)

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
• Association of the European Heating Industries, hallituksen jäsen (2014–2018)
• The European Plastic Pipes and Fittings Association, hallituksen jäsen (2009–2021)

Keskeinen työkokemus:
• Toimitusjohtaja, Uponor Oyj (2008–2021)
• Varatoimitusjohtaja, Uponor Oyj (2002–2008)
• Talousjohtaja, Uponor Oyj (1999-2008)
• Talousjohtaja, Asko ja Uponor (1999)

Catharina Stackelberg-Hammarén

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Lue lisää

Hallituksen jäsen. Palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Syntynyt 1970. KTM.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyiset luottamustehtävät:
• Harvia, hallituksen jäsen (2023–)
• Kojamo, hallituksen jäsen (2021–)
• Royal Unibrew, hallituksen jäsen (2019–)
• Alma Media, hallituksen jäsen (2009–)
• Alma Media, hallituksen puheenjohtaja (2022–)
• Knowit Insight Oy, hallituksen jäsen, (2022–)

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
Marimekko, hallituksen jäsen (2014–2022)
• Cision, hallituksen jäsen (2013–2014)
• Aktia Bank, hallituksen jäsen (2012–2019)
• eQ, hallituksen jäsen (2011–2012)
• Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, hallituksen jäsen (2011–2017)
• Tradedoubler, hallituksen jäsen (2006–2007)

Keskeinen työkokemus:
• Senior Advisor, Knowit Insight Oy (2022-)
• Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja, Marketing Clinic Group (2019–2022)
• Perustaja ja toimitusjohtaja, Marketing Clinic (2004-2019)
• Toimitusjohtaja, Coca-Cola Finland (2000-2002, 2003-2004)
• Toimitusjohtaja, Coca-Cola AB Tukholmassa (2002-2003)
• Markkinointipäällikkö, Coca-Cola Nordic & Baltic Division Kööpenhaminassa (2000)
• Kuluttajamarkkinointipäällikkö, Coca-Cola Finland (1996-2000)
• Markkinointipäällikkö, Sentra plc. (1994-1996)

Matts Rosenberg

Varapuheenjohtaja vuodesta 2021
Lue lisää

Varapuheenjohtaja. Yritysjärjestelyvaliokunnan puheenjohtaja ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Syntynyt 1977. KTT.

Riippumaton Yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta Rettig Groupista, jonka toimitusjohtajana hän toimii.

Nykyiset luottamustehtävät:
• Terveystalo Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen (2022–)

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät:
• Purmo Group Oy Ab, hallituksen jäsen (2016–2021) ja varapuheenjohtaja (2021)
• Nordkalk Corporation, hallituksen puheenjohtaja (2018–2021) ja hallituksen jäsen (2016-2018)
• Alandia Försäkring, hallituksen puheenjohtaja (2020–2021)

Keskeinen työkokemus:
• Toimitusjohtaja, Rettig Group (2019–)
• Väliaikainen talousjohtaja, Purmo Group Oyj (2023)
• Varatoimitusjohtaja & Sijoitusjohtaja, Rettig Group (2018–2019)
• Operatiivinen johtaja, Rettig Group (2016–2018)
• Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Fortaco Group (2014–2016)
• Sijoitusammattilainen, IK Partners (2005–2013)

Hallitus

Yhtiön hallitus koostuu 3–10 jäsenestä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja myös tarvittaessa. Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat sen vastuualueeseen Suomen lain, yhtiöjärjestyksen, Hallinnointikoodin, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen sekä muiden suomalaisia listayhtiöitä koskevien sääntöjen ja asetusten nojalla.

Hallitus on vastuussa:

 • Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • Yhtiön toimintaa koskevista merkittävistä asioista
 • Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta, hänen toimintansa valvomisesta, ja hänen palkitsemisestaan päättämisestä sekä muista hänen toimisuhteensa ehdoista
 • Strategiaa, investointeja, organisointia ja taloudellisia asioita koskevista päätöksistä

Hallitusvaliokunnat

Hallitus voi perustaa valiokuntia avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, ja lisäksi päättää niiden koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, vaan ne avustavat hallitusta tällaisten asioiden valmistelussa.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, minkä lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee myös olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnalla tulee kokonaisuutena olla tarkastusvaliokunnan tehtävien ja velvollisuuksien suorittamisen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Päätehtävät:

 • Avustaa hallitusta sen valvontavastuun täyttämisessä koskien yhtiön taloudellista raportointiprosessia ja yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen valvomisessa.
 • Avustaa hallitusta sen valvoessa tilinpäätöstä, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta, riskienhallintajärjestelmää ja lähipiiriliiketoimia koskevia asioita, ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle.
 • Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa tilintarkastajan valintaan liittyvä valmisteleva työ.
 • Tarkastusvaliokunta myös valvoo sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta ja tilintarkastusprosessia.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu osavuosi- ja puolivuosikatsausten ja tilinpäätösten laadun ja yhtenäisyyden valvonta.

Tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat: Jyri Luomakoski (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Matts Rosenberg.

Yritysjärjestelyvaliokunta

Yritysjärjestelyvaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien ja velvollisuuksien edellyttämä osaaminen ja kokemus.

Päätehtävät:

 • Tarkastella johdon ja hallituksen kanssa yritysjärjestelyjen roolia yhtiön kokonaiskasvustrategiassa.
 • Neuvoa johtoa yhtiön erilaisissa strategisissa vaihtoehdoissa ja rahoitusrakenteissa relevantteihin yritysostoihin liittyen.
 • Arvioida merkittäviä sulautumisia, yritysostoja, liiketoimintakauppoja tai muita mahdollisia yritysjärjestelyjä jne.

Yritysjärjestelyvaliokunnan jäseniä ovat: Matts Rosenberg (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Carlo Grossi.

Palkitsemisvaliokunta

Valiokunnassa tulee olla vähintään kolme hallituksen nimittämää jäsentä. Enemmistön valiokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimitusjohtaja tai muu johtoryhmään kuuluva jäsen voi olla valiokunnan jäsen. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien ja velvollisuuksien edellyttämä osaaminen ja kokemus.

Päätehtävät:

 • Valmistella toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen ja toimitusjohtajan nimitykseen sekä yhtiön palkitsemisperiaatteisiin liittyvät asiat.
 • Laatia mm. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja -raportti.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniä ovat: Tomas von Rettig (puheenjohtaja), Catharina Stackelberg ja Carina Edblad.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner