Monimuotoisuusperiaatteet

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Hallinnointikoodin 2020 suosituksen 9 mukaisesti.

Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista on, että Yhtiön hallituksen jäsenillä on laaja asiantuntemus eri aloilta ja liiketoiminnan alueilta. Hallituksen monimuotoisuus tukee Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä, avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa.

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta Yhtiöllä on taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus. Monimuotoisuus on hyvin toimivan hallituksen keskeinen tekijä. Hallituksen on aina pystyttävä reagoimaan Yhtiön liiketoiminnallisten ja strategisten tavoitteiden tarpeisiin sekä tukemaan ja haastamaan Yhtiön johtoa rakentavasti ja ennakoivasti. Monimuotoinen hallituksen kokoonpano tukee ja palvelee Yhtiön menestyksekkään kehityksen nykyisiä ja tulevia tarpeita. Nimitystoimikunnan tulee ottaa nämä monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan jäsenten valintaa koskevia ehdotuksiaan varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen monimuotoisuuteen kuuluu hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen, kontaktiverkosto ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten erilaiset henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka lisäävät osaltaan hallituksen monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta tukee myös relevantti kokemus Yhtiölle nyt ja tulevaisuudessa strategisesti tärkeiltä toimialoilta ja markkinoilta, vahva ja relevantti kansainvälisen toimintaympäristön ja liiketoiminnan osaaminen sekä monipuolinen ikä-, toimikausi- ja sukupuolijakauma.

Molempien sukupuolten tulee olla edustettuina hallituksessa ja Yhtiön tarkoituksena on ylläpitää tasapainoista sukupuolijakaumaa. Ylläpitääkseen tasapainoista sukupuolijakaumaa hallituksessa nimitystoimikunta pyrkii ottamaan edustajia molemmista sukupuolista hallituksen jäsenten valitsemis- ja arviointiprosessiin. Nimitystoimikunta valvoo arviointikeskusteluissaan monimuotoisuutta sekä kehitystä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siitä raportoidaan Yhtiön hallintoa ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla