Sisäpiiri ja johdon liiketoimet

Sisäpiirihallinnossaan Yhtiö noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU 596/2014) ja Nasdaq Helsingin sääntöjä, joita täydentää Yhtiön oma Sisäpiiriohje. Yhtiö ylläpitää omia sisäpiiriluetteloitaan. Yhtiöllä ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

Johtohenkilöt eivät saa toteuttaa liiketoimia (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti Yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen kunkin osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedotteen)
julkistamista. Yhtiö soveltaa 30 kalenteripäivän suljettua ajanjaksoa välittömästi edeltäen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, ja suljettu ajanjakso jatkuu myös julkistamispäivän (”Suljettu ikkuna”). Kielto on voimassa Suljetun ikkunan aikana siitä riippumatta, onko kyseisellä henkilöllä sisäpiiritietoa hallussaan tänä aikana. Hankekohtaista sisäpiiriluetteloa ylläpidetään siten kuin laissa tai määräyksissä edellytetään. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla ennen kuin
hanke on päättynyt.

Johtoasemassa olevat henkilöt (ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt) ovat soveltuvan EU- ja kotimaisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan liiketoimensa Yhtiön rahoitusvälineillä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat Yhtiön johtohenkilöitä, joilla on velvollisuus julkistaa liiketoimensa.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Johtoasemassa olevat henkilöt (ja heidän lähipiirinsä) ovat soveltuvan EU- ja kotimaisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan kaikki liiketoimensa Yhtiön rahoitusvälineillä. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja, Radiators-divisioonan johtaja (Senior Vice President Radiators) sekä ICS-divisioonan johtaja (Senior Vice President ICS) ovat henkilökohtaisesti vastuussa liiketoimiensa julkistamisesta.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ((EU) N:o 596/2014, “MAR”) tarkoitettuja Yhtiön johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä pyydetään noudattamaan alla mainittuja liiketoimien ilmoittamista koskevia ohjeita. Tällaiset ilmoitukset on tehtävä Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa liiketoimen toteuttamispäivästä.

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet siten kuin ne on kirjallisesti ilmoitettu yhtiölle. Yhtiö julkistaa pörssitiedotteen viipymättä saatuaan ilmoituksen liiketoimesta johtohenkilöltä (tai lähipiiriin kuuluvalta henkilöiltä) ja viimeistään kahden (2) arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ohjeet johdolle, ja heidän lähipiiriinsä kuuluville henkilöille, liiketoimia koskevan ilmoituksen täyttämiseen ja lähettämiseen:

  • MAR:n mukaisesti, jokaisen johtohenkilön on ilmoitettava Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta omaan lukuunsa toteutetusta liiketoimesta Yhtiön rahoitusvälineillä.
  • Ilmoitukset on tehtävä viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa liiketoimen toteuttamispäivästä (T+3). Yhtiö suosittelee, että epävirallinen ilmoitus toimitetaan jo liiketoimen toteuttamispäivänä (investors@purmogroup.com) ja ennen kuin ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta.
  • Varsinainen ilmoitus tulee toimittaa Yhtiölle (sijoittajasuhteet) ja Finanssivalvonnalle.
  • Ilmoitus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle sähköisen asiointipalvelun kautta, joka on saatavilla osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/ (klikkaa Yksityishenkilön asiointi) ja ilmoitukseen tulee sisällyttää asiointipalvelussa eritellyt tiedot.
  • Sähköisen ilmoituksen kolmannella sivulla (Yhteenveto) näkee täytetyn ilmoituksen sekä XML-muotoisena että pörssitiedotteen muotoisena tiivisteenä. Sivulta voi kopioida nämä tiedot lähetettäväksi sähköpostitse (investors@purmogroup.com) Yhtiölle, joka on velvollinen julkistamaan ilmoituksen tiedot.
  • Sähköisen ilmoituksen neljänneltä sivulta (Lähetys) saa ladattua tehdyn ilmoituksen pdf-muotoisena liitetiedostona. Ilmoituksen voi lähettää Finanssivalvonnalle painamalla Lähetä-nappia.

Ilmoituksessa tarvittavat tiedot:

  • Purmo Group Oyj:n LEI-tunnus: 743700JHE9365SIHRE72
  • Purmo Group Oyj:n kaupankäyntitunnus: PURMO
  • Purmo Group Oyj:n C-sarjan osakkeen ISIN-koodi: FI4000507488, F-sarjan osakkeen ISIN-koodi: FI4000507470
  • Ilmoitusviite: Luodaan automaattisesti (ei tarvitse täyttää)

Tarkempia lisätietoja Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä on saatavilla osoitteessa https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/johdon-liiketoimet/

Jos johtohenkilö valtuuttaa toisen henkilön (esim. Yhtiön sisäpiirivastaavan tai varainhoitajan) tekemään ilmoitukset hänen puolestaan, tieto tästä (ja tarvittaessa valtuutettujen henkilöiden yhteystiedot) tulee toimittaa Yhtiölle kirjallisesti. Kyseisen kaltainen valtuutus ei vapauta johtohenkilöä velvollisuudestaan.

Lisätietoja: investors@purmogroup.com.

 

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla