Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joita Purmo Group listayhtiönä noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan sekä kommunikoidessaan osakkeenomistajiensa ja muiden pääomamarkkinaosapuolten, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhtiön viestinnän keskeiset periaatteet ovat oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus.

Purmo Groupin hallitus on 31.12.2021 hyväksynyt tiedonantopolitiikan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner