Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajan valinnan päätyttyä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Yhtiön tilintarkastaja antaa tilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen, siten kuin laissa edellytetään, ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan Hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Purmo Groupin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vuonna 2023 päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Kim Järvi. Purmo Group Oyj:n tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden kokonaismäärä vuonna 2023 oli 825 tuhatta euroa. Lisäksi KPMG:lle maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä tuotetuista palveluista 557 tuhatta euroa vuonna 2023.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla