Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

John Peter Leesi

Toimitusjohtaja
Lue lisää

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 2020
Syntynyt 1961, Ruotsin kansalainen
Koulutus: BBA (kansainvälinen rahoitus)

Keskeinen työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, Munters Group 2014–2019
 • Toimitusjohtaja, Luvata Group 2005–2014
 • Talousjohtaja, Corporate Vice President and Head of Strategy, Legal, IS/IT and IPR, Sony Ericsson 2001–2005
 • Liiketoiminta-alueen talousjohtaja ja muita johtotehtäviä, Ericsson 1997–2001

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Hallituksen jäsen, Polarium 2017–2021
 • Hallintoneuvoston jäsen, Agraria Inc. 2019–2020
 • Hallituksen puheenjohtaja, Luvata Oy 2014–2017
 • Hallituksen puheenjohtaja, Munters AB 2012–2015

Jan-Elof Cavander

Talousjohtaja
Lue lisää

Talousjohtaja
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023
Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 2023
Syntynyt 1985, Suomen kansalainen
Koulutus: DI (tuotantotalous)

Keskeinen työkokemus:

 • Talousjohtaja, Rapala VMC Oyj, 2017–2023
 • SVP Treasury & Finance, Corp Planning & IT, Rapala VMC Oyj, 2016–2017
 • Treasurer & Finance Director, Rapala VMC Oyj, 2016–2017
 • Finance Director, Singapore, Rapala VMC Oyj, 2015–2016
 • Group Treasurer, Rapala VMC Oyj, 2013–2015

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Hallituksen jäsen, L-Fashion Group, 2021–

Erik Hedin

Operatiivinen johtaja
Lue lisää

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 2020
Syntynyt 1977, Ruotsin kansalainen
Koulutus: DI (tuotantotalous), KTK (liiketalous)

Keskeinen työkokemus:

 • Talousjohtaja, Purmo Group, 2020–2022
 • Senior Director, Alvarez & Marsal 2017–2020
 • Vt. talousjohtaja, Sportradar 2019–2020
 • Divisioonan talousjohtajarooleja, Luvata 2011–2017
 • Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Luvata 2008–2011
 • Päällikkö, Arthur D. Little, 2003–2008

Mike Conlon

President, Climate Solutions -divisioona
Lue lisää

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 2015
Syntynyt 1966, Iso-Britannian ja Irlannin kansalainen
Koulutus: BA (Hons)

Keskeinen työkokemus:

 • Senior Vice President, ICS-divisioona, Purmo Group, 2019-2022
 • Alueellinen toimitusjohtaja (länsi), Purmo Group 2015–2019
 • Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Stelrad Radiators 2011–2015
 • Division Vice President, Sanitec Group 2008–2011
 • Toimitusjohtaja, Sanitec Group (Iso-Britannia/Irlanti) 2006–2011
 • Kaupallinen johtaja, Sanitec Iso-Britannia/Irlanti 2001–2006

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Stelrad Ideal Group yritysjärjestelyvaliokunnan jäsen, 2011–2015
 • Yritysjärjestelyvaliokunnan jäsen, Sanitec, 2008-2011
 • Johtokunnan jäsen, Twyford Bathrooms Iso-Britannia 2003–2011
 • Hallituksen jäsen, Sanitec Iso-Britannia 2001-2011

Linda Currie

Henkilöstöjohtaja
Lue lisää

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 1994
Syntynyt 1973, Iso-Britannian kansalainen
Koulutus: BA (Hons) Business & Human Resource Management, CIPD

Keskeinen työkokemus:

 • Henkilöstöjohtaja, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2009–2013
 • Henkilöstöpäällikkö, Iso-Britannia, Myson Radiators, 2005–2009
 • Henkilöstöjohtaja, Myson Radiators Iso-Britannia, 1999–2005
 • Projektipäällikkö, Myson Radiators Iso-Britannia, 1994–1999

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Hallituksen puheenjohtaja, Purmo Group UK Ltd 2019–
 • Hallituksen jäsen, Purmo Group UK Ltd 2014–
 • Johtokunnan puheenjohtaja, Purmo Group UK Pension Scheme 2019–
 • Johtokunnan jäsen, Purmo Group UK Pension Scheme 2014–

Barry Lynch

President, Climate Products & Systems -divisioona
Lue lisää

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022
Purmo Groupin palveluksessa vuodesta 1994
Syntynyt 1975, Iso-Britannian kansalainen
Koulutus: MBA, Post Graduate Diploma (Business Administration), BA Hons (Business Studies)

Keskeinen työkokemus:

 • Senior Vice President, Radiators-divisioona, Purmo Group, 2022
 • Vice President, Anglophone, Purmo Group 2019–2022
 • Toimitusjohtaja, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2016–2019
 • Myynti- ja markkinointijohtaja, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2013–2016
 • T&K tiiminvetäjä, Purmo Group 2011–2013
 • Markkinointipäällikkö, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2007–2011
 • National Key Account Manager, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2006–2007
 • Tuotepäällikkö, Iso-Britannia ja Irlanti, Purmo Group 2005–2006

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Hallituksen jäsen, Purmo Group UK 2013–
 • Hallituksen puheenjohtaja, Manufacturers Association of Radiators and Convectors 2018–

Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on Suomen lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Toimitusjohtajan tehtäviä ohjaa pääasiassa osakeyhtiölaki. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtaja on myös vastuussa siitä, että yhtiötä johdetaan soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu hallituksen kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa.

Yhtiön hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajaa koskevista taloudellisista etuuksista yhtiökokoukselle esitetyn, voimassa olevan palkitsemisjärjestelmän puitteissa sekä muista toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa.

Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, talousjohtajasta, Radiators-divisioonan johtajasta, ICS-divisioonan johtajasta ja henkilöstöjohtajasta. Johtoryhmä ei ole yhtiön päätöksentekoelin mutta se avustaa toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmä vastaa yhtiön liiketoiminnan avainalueiden johtamisesta kokonaisuudessaan, mikä edellyttää useiden kehitysprosessien, konserniperiaatteiden ja konsernimenetelmien suunnittelua ja talousasioiden kehityksen ja konsernin toimintasuunnitelman seurantaa.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja jokaisesta kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen jäsenet voivat osallistua johtoryhmän kokouksiin varmistaakseen sujuvan yhteistyön hallituksen ja johtoryhmän välillä.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla