VAC sulautuminen

VAC sulautuminen

Virala Acquisition Company Oyj (VAC) ja Purmo Group Oy Ab ilmoittivat 8.9.2021 VAC:in ja Purmo Groupin suunnitellusta sulautumisesta muodostaakseen Nasdaq Helsingissä julkisesti listatun yhtiön. VAC julkaisi 30.11.2021 sulautumis- ja listautumisesitteen, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa transaktiosta, ja VAC piti 13.12.2021 ylimääräisen yhtiökokouksensa, joka päätti sulautumisesta. Myös Purmo Group Oy Ab:n osakkeenomistajat päättivät sulautumisesta 13.12.2021. Sulautuminen täytäntöönpantiin 31.12.2021 ja 3.1.2021 lähtien yhdistyneen yhtiön – Purmo Group Oyj – osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

VAC listautuminen:

VAC pörssitiedotteet:

VAC tulosraportit:

VAC Oyj: ja Purmo Group Oy:n sulautuminen ja listautuminen:

VAC Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 13.12.2021:

VAC Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 13. joulukuuta 2021 klo. 11:00 seuraavasti:

Tärkeitä tietoja
Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa.

Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

VACin osakkeenomistajat kutsuttiin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin maanantaina 13.12.2021 klo 11.00 alkaen.

Sulautumis- ja listautumisesite, 30.11.2021
Lue sulautumis- ja listautumisesite täältä.

Pörssitiedote 13.12.2021
Virala Acquisition Company Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön ja Purmo Groupin sulautumisen sekä yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset. Lue tiedote täältä.

Materiaalit
Kokouskutsu
Esityslista ja hallituksen ehdotukset
Nimitystoimikunnan ehdotukset
Hallitusehdokkaiden CV’t
Sulautumissuunnitelma
Tietosuojaseloste
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyvät materiaalit
Ennakkoäänestyslomake ja -ohjeet
Valtakirja Anniina Järvisellen
Valtakirja (tyhjä)

Osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävä aineisto
Sulautumissuunnitelma

Muut ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät aineistot
EGM presentation 2021

Virala Acquisition Company Oyj
Virala Acquisition Company Oyj – Hallituksen selostus olennaisista tapahtumista
Virala Acquisition Company Oyj – Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta
Virala Acquisition Company Oyj – Osavuosikatsaus Q3 2021
Virala Acquisition Company Oyj – Puolivuosikatsaus H1 2021
Virala Acquisition Company Oyj – Tilinpäätökset 2018-2020

Purmo Group Oy Ab
Purmo Group Oy Ab – Hallituksen selostus olennaisista tapahtumista
Purmo Group Oy Ab – Päätökset koskien varojen jakamista vuonna 2021
Purmo Group Oy Ab – Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta
Purmo Group Oy Ab – Tilinpäätös 2020
Purmo Group Oy Ab – Tilinpäätös 2019
Purmo Group Oy Ab – Tilinpäätös 2018