Yhtiökokoukset

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan yhtiön ylin päättävä elin. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous päättää:

  • Voitonjaosta
  • Tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • Hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta
  • Yhtiön tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta
  • Lisäksi osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen ehdotuksensa käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa.
  • Tällainen pyyntö tulee tehdä kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiön verkkosivuilla määritettynä päivänä.

Purmo Group julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteella. Kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkistetaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Purmo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin tiistaina 9.4.2024 kello 13.00 alkaen Sanomatalon Studio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki.

Tärkeitä yhtiökokouksen 2024 päivämääriä:

  • Tilikaudelta 2023 yhtiökokous päätti, että pääomanpalausta maksetaan C-sarjan osakkeelle 0,36 euroa ja F-sarjan osakkeelle 0,07 euroa
  • Osingonmaksupäivät ovat 26.4.2024, 26.7.2024, 25.10.2024 ja 24.1.2025

Aikaisemmat yhtiökokousasiakirjat

Vuosi Kutsu yhtiökokoukseen Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Toimitusjohtajan esitys Yhtiökokouksen päätökset Yhtiökokouksen pöytäkirja
2023 Kutsu Ehdotukset Esitys Päätökset Pöytäkirja
2022 Kutsu Ehdotukset Esitys Päätökset Pöytäkirja
GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla