Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan yhtiön ylin päättävä elin. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous päättää:

  • Voitonjaosta
  • Tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • Hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta
  • Yhtiön tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta
  • Lisäksi osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen ehdotuksensa käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa.
  • Tällainen pyyntö tulee tehdä kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiön verkkosivuilla määritettynä päivänä.

Purmo Group julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteella. Kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkistetaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Purmo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 9. huhtikuuta 2024.

Tärkeitä yhtiökokouksen päivämääriä:

Purmo Group Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään tiistaina 16. tammikuuta 2024. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Purmo Group Oyj, Hallitus, PL 115, 00121 Helsinki.

Aikaisemmat yhtiökokousasiakirjat

Vuosi Kutsu yhtiökokoukseen Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Toimitusjohtajan esitys Yhtiökokouksen päätökset Yhtiökokouksen pöytäkirja
2023 Kutsu Ehdotukset Esitys Päätökset Pöytäkirja
2022 Kutsu Ehdotukset Esitys Päätökset Pöytäkirja
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner