Avainluvut

1) Purmo Group esittää tiettyjä tunnuslukuja taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authority (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytykset ovat esitetty sivulla 41 tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksessa.
2) Nettokäyttöpääoman muutos sisältää myytävänä olevat omaisuuserät. 2022 vertailutietoa on oikaistu 7,9 miljoonan euron arvonalentumisella liittyen Venäjän liiketoimintaan.
3) Vertailutietoja on oikaistu tunnusluvun laskentakaavan muutoksesta johtuen, katso sivu 42 tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksessa.
Miljoonaa euroa4-6/20234-6/2022Muutos, %1-6/20231-6/2022Muutos, %2022
Liikevaihto 180,3245,0-26 %392,1481,2-19 %904,1
Oikaistu käyttökate (1)21,227,8-24 %47,757,0-16 %92,9
Oikaistu käyttökate, % (1)11,8 %11,4 %12,2 %11,9 %10,3%
Oikaistu EBITA (1)14,120,6-32 %33,543,0-22 %64,6 %
Oikaistu EBITA, % (1)7,8 %8,4 %8,6 %8,9 %7,1%
Liiketulos9,015,9-44 %24,030,0-20 %39,0
Liiketulos, % 5,0 %6,5 %6,1 %6,2 %4,3%
Tilikauden tulos2,98,4-65 %9,614,9-35 %13,1
Oikaistu tilikauden tulos (1)7,112,0-41 %17,225,9-34 %34,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR0,040,20-79 %0,190,36-46 %0,32
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR (1)0,140,29-50 %0,380,63-40 %0,85
Liiketoiminnan rahavirta8,132,0-75 %6,8−6,931,1
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso (1)(2)67,838,875 %44,0
Kassakonversio, % (1)(2) 81,2 %37,0 %47,7 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma (1)321,3307,35 %305,0
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, % (1)(3)10,8 %-1,0 %12,2 %
Nettovelka (1)230,7279,3-17 %275,2
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (1)2,762,664 %2,96