Kestävä kehitys

Vahva hallinto, turvalliset työtavat ja eettinen toiminta mahdollistavat Purmo Groupin kestäväkehityksen strategian. Kestävän kehityksen strategiassa ilmasto on Purmo Groupin liiketoiminnan keskiössä neljällä keskeisellä alueella:

 

Ratkaisut

Purmo Group on ilmastoystävällisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen puolestapuhuja. Purmo Group hyödyntää jokaisen saamansa tilaisuuden tiedon jakamiseen ja opettamiseen sekä tuotteidensa valmistus- ja toimitustapojen, niiden toimintakyvyn ja niiden kierrätettävyyden kehittämiseen ja parantamiseen.

Tuotanto

Purmo Group pyrkii omalta osaltaan edistämään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta, jossa maailman keskilämpötilan nousu saataisiin rajattua alle 1,5 celsiusasteeseen.

Ihmiset

Purmo Group tukee ja kasvattaa moninaista, tyytyväistä ja motivoitunutta henkilöstöä, jolla on tarvittavat taidot edistää yhtiön kestävän kehityksen tavoitteita ja joka on sitoutunut toimimaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteisöt

Purmo Group tekee yhteistyötä samanmielisten ulkopuolisten organisaatioiden kanssa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus energiatehokkaaseen sisäilmaan.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla