Megatrendit

 

 

Icon
Kestävä kehitys
 • Ilmaston lämpenemisen ja energian hinnannousun seurauksena kuluttajat pitävät ilmastonmuutoksen torjumista ja kestävän kehityksen tukemista yhä tärkeämpänä ja tarpeellisempana. Kuluttajat suosivat yhä enemmän kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja tuotteita.
 • Hallitukset ja paikallisviranomaiset kannustavat siirtymään uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen
  matalalämpöjärjestelmien avulla ja asuntojen hyvällä eristyksellä. Lisäksi uusille ja kunnostetuille rakennuksille otetaan käyttöön energiatehokkuusvaatimuksia.
 • Euroopan mailta edellytetään pitkän aikavälin korjausstrategioita energiatehokkaan ja vähähiilisen rakennuskannan saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Tämä koskee erityisesti Euroopan olemassa olevaa rakennuskantaa, jolla
  on suurin vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Lisäksi Euroopan maiden edellytetään helpottavan olemassa olevien rakennusten kustannustehokasta muuttamista lähes nollaenergiarakennuksiksi. Yksi keskeinen toimenpide on korvata nykyiset korkealämpöjärjestelmät matalalämpöjärjestelmillä, kuten lattialämmityksellä tai radiaattoreilla yhdistettynä
  lämpöpumppuun. Olemassa olevien rakennusten korjaaminen on edelleen suosittua, ja radiaattorit ovat edelleen hyvä vaihtoehto lämmöntuottajana. Tämän seurauksena monenlaisten radiaattoreiden kysyntä jatkunee, mutta se keskittyy enemmän energiatehokkuuteen ja matalalämpöä hyödyntäviin vaihtoehtoihin.
Icon
Energiariippumattomuus
 • Ukrainan sodan vaikutukset ovat luoneet tarpeen energiariippumattomuudelle hajautetusta energianhankinnasta sekä
  vähentäneet riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja kaasun käyttöä kotien lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Hallitukset Euroopassa ovat panostaneet entistä enemmän sähköistämiseen, investoineet vihreisiin energialähteisiin ja laatineet kannustinsuunnitelmia energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämän myötä kotitalouksissa otetaan yhä enemmän käyttöön energiariippumattomuutta tukevia ratkaisuja, mukaan lukien lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja.
 • Euroopan unionin komission suunnitelmat nopeuttaa lämpöpumppujen käyttöönottoa EU-alueen kotitalouksissa ovat esimerkki ajurista, joka vaikuttaa myönteisesti Purmo Groupiin. Maaliskuussa 2022 julkistettujen suunnitelmien mukaan tavoitteena on asentaa EU:n alueella noin 20 miljoonaa lämpöpumppua vuoteen 2026 mennessä ja lähes 60 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä.
Icon
Digitalisaatio
 • Digitalisaatio vaikuttaa yhä enemmän rakennusmarkkinoihin ja tarjoaa paremmat valmiudet älykkäisiin säätimiin, suuriin tietojoukkoihin ja rakennuksen tietomallinnukseen (BIM*).sta
 • Datan ja tekoälyn (AI) ominaisuuksien saatavuus tiedonhallintajärjestelmissä on parantanut toiminnan tehokkuutta. Tämä suuntaus tukee myös päätöksentekoa verkossa.

* Rakennuksen tietomallinnus (BIM) on rakennuksen tietojen hallintaprosessi. Älykkääseen malliin perustuva ja pilvialustan mahdollistama BIM yhdistää jäsennellyn, monialaisen datan ja tuottaa digitaalisen mallin rakennuksesta koko sen elinkaaren ajan aina suunnittelusta rakentamiseen ja toimintaan.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner