Taloudellinen ohjeistus, pitkän aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikka

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024 (13.2.2024)

Vuoden 2024 oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tai korkeammalle tasolle vuoteen 2023 nähden (92,3 miljoonaa euroa).

Jälleenmyyjien varastotasot ovat tasoittuneet, ja matalammat korot tukevat odotuksia markkinoiden asteittaisesta elpymisestä. Vahvat marginaalien hallinnan toimenpiteet, jotka jatkuvat vuonna 2024, luovat varmuutta yhtiön taloudelliselle ohjeistukselle. Lisääntyneillä geopoliittisilla riskeillä ja korkealla yleisellä epävarmuudella voi kuitenkin olla vaikutusta Purmo Groupin ydinmarkkinoihin.

Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma, Accelerate PG, tuottaa parannuksia suunnitelmia nopeammin ja tukee edelleen Purmo Groupin näkymiä vuodelle 2024. Tämän seurauksena yhtiö päivittää ohjelman tavoitetta. Kumulatiiviset kohdistetut, oikaistun käyttökatteen parannukset (run-rate) ovat 50 miljoonaa euroa (aikaisemmin yli 40 miljoonaa euroa) ja ne odotetaan saavutettavan vuoden 2024 loppuun mennessä. Ohjelman tavoitteena ovat myös kumulatiiviset nettokäyttöpääoman parannukset, jotka ovat 45 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä (aikaisemmin yli 30 miljoonaa euroa).

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Kasvu:
    Purmo Groupin tavoitteena on markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon orgaaninen kasvu. Tämän lisäksi Purmo Group pyrkii huomattavaan epäorgaaniseen kasvuun yritysostoin.
  • Kannattavuus:
    Purmo Groupin tavoitteena on yli 15 prosentin oikaistu käyttökatemarginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
  • Velkaantuneisuus:
    Tavoitteena on pitää velkaantuneisuusaste alle kolminkertaisena, laskettuna korollisen nettovelan suhteena oikaistuun käyttökatteeseen jatkuvalla 12 kuukauden jaksolla. Velkaantuneisuusaste voi kuitenkin väliaikaisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen tai uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Osinkopolitiikka

  • Purmo Groupin tavoitteena on jakaa vähintään 40 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta osinkoina tai pääomanpalautuksena, huomioiden kuitenkin ensin konsernin tuloskehitys, taloudellinen asema ja tulevat kasvumahdollisuudet.
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner