Pitkän aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikka

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 (19.7.2023)

Purmo Group toistaa ohjeistuksen vuodelle 2023. Vuoden oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Vahva marginaalien hallinta osoittaa Purmo Groupin liiketoiminnan vahvuuden. Suunnitelmia edellä oleva Accelerate PG -ohjelma yhdistettynä vahvaan marginaalien hallintaan luo varmuutta loppuvuoden näkymien osalta. Purmo Group toistaa aiemmin viestityt, Accelerate PG -ohjelman tavoitteet – kohdistetut, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) ovat 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Näkyvyys vuodelle 2023 on rajallinen makrotalouden epävarmuudesta johtuen. Markkinaympäristö säilyy haastavana Purmo Groupin kohdemarkkinoilla. Lisäksi ohjeistus huomioi myös sen, että Purmo Group rakentaa valmiuksia edistääkseen tulevaisuuden kasvua. Tämä vaikuttaa yhtiön kustannuspohjaan ja siten Accelerate PG -ohjelman nettosäästöihin.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Kasvu:

    Purmo Groupin tavoitteena on markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon orgaaninen kasvu. Tämän lisäksi Purmo Group pyrkii huomattavaan epäorgaaniseen kasvuun yritysostoin.

  • Kannattavuus:

    Purmo Groupin tavoitteena on yli 15 prosentin oikaistu käyttökatemarginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

  • Velkaantuneisuus:

    Tavoitteena on pitää velkaantuneisuusaste alle kolminkertaisena, laskettuna korollisen nettovelan suhteena oikaistuun käyttökatteeseen jatkuvalla 12 kuukauden jaksolla. Velkaantuneisuusaste voi kuitenkin väliaikaisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen tai uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

Osinkopolitiikka

  • Purmo Groupin tavoitteena on jakaa vähintään 40 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta osinkoina tai pääomanpalautuksena, huomioiden kuitenkin ensin konsernin tuloskehitys, taloudellinen asema ja tulevat kasvumahdollisuudet.