Toimitus-
johtajan tervehdys

Vuoden 2023 viimeinen neljännes oli vahva. Oikaistu käyttökate oli 21,1 miljoonaa euroa, joka parani merkittävästi 30 prosenttia verrattuna vastaavan kauteen viime vuonna. Koko vuoden 2023 oikaistu käyttökate oli 92,3 miljoonaa euroa. Tämä on vahva saavutus vuonna, jolloin näimme heikkoa kysyntää, johtuen pääosin asiakkaidemme varastojen purkamisesta ja markkinoiden sekä avaintuoteryhmiemme korjausliikkeistä. Tulos oli vuoden alussa julkaistun ohjeistuksemme mukainen. Vuoden 2023 aikana koko Purmo Groupin tiimi työskenteli uutterasti marginaalien hallinnan toimenpiteiden osalta, mikä tuli todistettavasti esiin vahvana oikaistun käyttökatemarginaalin parannuksena, joka oli 12,4 prosenttia. Tämä on 2,1 prosentin korotus viime vuoteen nähden. Vuoden 2023 lopussa myös taseemme oli vahvistunut, ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,38 (31.12.2022: 2,96). Tämä antaa meille tilaa yrityskauppamahdollisuuksien toteuttamiselle.

Tuloskasvu Climate Products & System -divisioonassa ja korkea oikaistu käyttökatemarginaali Climate Solutions -divisioonassa osoittivat liiketoimintamme resilienssin

Neljännellä neljänneksellä Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia edellisvuoteen nähden markkinoiden säilyessä heikkona. Asuinrakennusten osalta sekä uudis- että peruskorjausrakentaminen eivät kumpikaan näyttäneet parantumisen merkkejä, vaikka näimme joidenkin markkinoiden tasaantuvan loppuvuotta kohden. Divisioona saavutti kuitenkin 33 prosentin parannuksen oikaistulle käyttökatteelle neljänneksen aikana. Koko vuonna 2023 divisioona paransi sen oikaistua käyttökatetta 10 prosentilla ja saavutti 13,3 prosentin oikaistun käyttökatemarginaalin, joka on 3,4 prosenttiyksikköä parempi viime vuoteen nähden.

Tämä suoritus osoittaa operatiivisen vahvuutemme ja jatkuvat tehostamistoimenpiteemme Climate Products & Systems -divisioonassa markkinaympäristössä, jota leimasi voimakas volyymien lasku. Neljännen neljänneksen aikana saimme päätökseen tuotantotoiminnan sulkemisen Zonhovenissa, Belgiassa ja vahvistimme toimintojamme Rybnikissä, Puolassa. Näiden toimenpiteiden tuella säilytämme suuren osan tuotannostamme Euroopassa lähellä asiakkaitamme.

Climate Solutions -divisioonassamme liikevaihto laski 9 prosenttia neljänneksen aikana. Pitkän laskusuhdanteen jälkeen markkinamme Italiassa piristyivät loppuvuotta kohden. Liiketoiminnot Ranskassa ja Brasiliassa kasvoivat vahvasti neljänneksen aikana osoittaen ratkaisumyyntistrategiamme toimivuuden. Vahvat marginaalin hallinnan toimenpiteet jatkuivat divisioonassa. Tämän seurauksena oikaistu käyttökate kasvoi 13 prosenttia neljänneksen aikana viime vuoteen nähden ja oikaistu käyttökatemarginaali kasvoi 3,5 prosenttiyksikköä. Koko vuoden 2023 osalta oikaistu käyttökate laski 21 prosenttia viime vuoteen nähden, ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 15,6 prosenttia ollen lähellä viime vuoden tasoa huolimatta vuoden vaikeasta laskusta markkinoilla ja liikevaihdossa mitattuna. Ratkaisumyyntimme Ranskassa osoitti vahvaa kasvua myös koko vuonna 2023 Irlannin lisäksi, joka kehittyi hyvin vuoden aikana.

Vuonna 2023 molemmat divisioonat jatkoivat keskittymistä strategiaamme, joka pohjautuu ratkaisujen ja järjestelmien tarjontaan läpi avainmarkkinoidemme. Divisioonat kehittivät myös ainutlaatuisia suhteita yli 100 000 asentaja-asiakkaamme kanssa vuoden aikana.

Accelerate PG -ohjelman tavoite vuodelle 2024 päivitetty 50 miljoonaan euroon

Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma, Accelerate PG, jatkoi vahvaa kehitystään ja suoriutui yli tavoitteiden neljänneksen aikana. Toteutetut, oikaistun käyttökatteen vuotuiset parannukset saavuttivat 30,1 miljoonaa euroa vuoden lopussa, joka oli korkeampi kuin aiemmin viestitty yli 25 miljoonan euron tavoite. Neljännelle neljännekselle kohdistuva vaikutus oli 6,4 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman parannukset ohjelman piirissä olivat 20,6 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopussa, joka oli yli alkuperäisen 10 miljoonaan euron tavoitteen.

Osana ohjelmaa saimme 28.11.2023 päätökseen konsultaatioprosessin koskien radiaattoritehtaamme sulkemista Zonhovenissa, Belgiassa ja katsauskauden jälkeen 10.1.2024 viestimme myös konsultaatioprosessin käynnistämisestä tuotantomme siirtämiseksi Hullista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Ohjelmien hyvien tuloksien ansiosta vuonna 2023 siirrymme kustannussäästöjen toteuttamisen lisäksi kasvualoitteisiin vuonna 2024. Olemme myös päivittäneet ohjelman tavoitetta vuodelle 2024. Kumulatiiviset oikaistun käyttökatteen parannuksien tavoite on 50 miljoonaa euroa, joka on korkeampi kuin edeltävästi viestitty yli 40 miljoonan euron tavoite. Tavoitteenamme on myös 45 miljoonan euron kumulatiiviset nettokäyttöpääoman parannukset vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä on enemmän kuin aikaisemmin viestitty yli 30 miljoonan euron tavoite.

Sopimus lähes päästöttömän teräksen toimituksesta

Vastuullisuuden osalta solmimme 6.11.2023 sitovan sopimuksen vihreän teräksen hankinnasta vuosille 2026-2033. Tällöin H2 Green Steel toimittaa meille 140 000 tonnia vihreää terästä. Liityimme myös WWF Finlandin ‘Ready For Green Steel’ -kampanjaan, jolla kannustetaan teräksen tuottajia maailmanlaajuisesti siirtymään vähäpäästöiseen tuotantoon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

Jälleenmyyjien varastotasot ovat tasoittuneet, ja matalammat korot tukevat odotuksia markkinoiden asteittaisesta elpymisestä. Päivitetty tavoitteemme strategian nopeuttamiseen tähtäävälle ohjelmallemme, Accelerate PG:lle, tukee edelleen Purmo Groupin näkymiä vuodelle 2024.

Vuoden 2024 oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tai korkeammalle tasolle vuoteen 2023 nähden (92,3 miljoonaa euroa).

John Peter Leesi
Toimitusjohtaja, Purmo Group Oyj

Tämä toimitusjohtajan katsaus julkaistiin 13.02.2024 osana Purmo Group Oyj:n tilinpäätöstiedotetta 2023.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner