Liputusilmoitukset

Yhtiö on vastaanottanut seuraavat liputusilmoitukset:

2022

18.8.2022 13:30 Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
5.1.2022 11:10 Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

2021

31.12.2021 14:40 Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
31.12.2021 14:40 Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
31.12.2021 13:35 Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
31.12.2021 13:35 Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava liputusilmoitus pörssitiedotteena mahdollisimman pian. Liputussääntelyllä pyritään turvaamaan sijoittajien mahdollisuus saada tietoa listayhtiön omistus- ja vallankäyttörakenteesta ja sen muutoksista. Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus tulee tehdä Finanssivalvonnan liputuslomakkeella, joka löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Yhtiölle lähetettävän liputuslomakkeen voi lähettää osoitteeseen investors@purmogroup.com.

2.7.2021 14:00 Virala Acquisition Company Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner