Purmo Group järjestää pääomamarkkinapäivän 2.12.2021 klo 9.00

29.11.2021

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄ HUOMAUTUS”.

Virala Acquisition Company Oyj, lehdistötiedote, 29.11.2021 klo 9.00

Kuten aiemmin tiedotettu, Virala Acquisition Company Oyj (”VAC”) ja Purmo Group Oy Ab (”Purmo Group”) ovat sopineet yhdistymisestä pörssiyhtiöksi, jonka tavoitteena on olla kestävien sisäilmaratkaisujen globaali johtaja.

Purmo Group järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja medialle torstaina 2.12.2021 klo 9.00. Tilaisuus pidetään Miltton Housessa, osoitteessa Sörnäisten Rantatie 15, 00530 Helsinki.

Tilaisuuden aikana Purmo Groupin johtoryhmä aikoo esitellä Purmo Groupin tammi-syyskuun 2021 osavuositiedot ja kertoa yhtiön liiketoiminnan tulevaisuudesta mukaan lukien sen strategiasta ja tavoitteista, Radiators ja Indoor Climate Systems (ICS) -divisioonista, sekä näkymistään. Löydät tapahtuman tarkemman ohjelman alta.

Vallitsevien olosuhteiden ja COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi Purmo Group suosittelee osallistumaan pääomamarkkinapäivään etänä webcastin välityksellä.

Osallistujat, jotka haluavat osallistua tilaisuuteen Miltton Housessa osoitteessa Sörnäisten Rantatie 15, pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tapahtumaan etukäteen tämän linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/PurmoCMD.

Online-osallistujat pääsevät tapahtumaan ilman rekisteröitymistä webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://worksup.com/vacpurmoevent.

Tilaisuus, mukaan lukien Q&A-istunnot, pidetään englanniksi. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat nähtävillä tilaisuuden jälkeen VAC:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.virala.fi/fi/de-spac/.

Purmo Groupin pääomamarkkinapäivän 2021 ohjelma:

9.00 – Tilaisuuden avaus

9.05 – Osavuositiedot- ja sulautumisprosessipäivitys

  • Kohokohdat ja sulautumisprosessi, toimitusjohtaja, John Peter Leesi
  • Tammi-syyskuu 2021 osavuositiedot, tavoitteet ja näkymät, talousjohtaja Erik Hedin

9.45 – 9.55 Q&A ja lyhyt tauko

9.55 – Pääomamarkkinapäivä

  • Purmo Groupin esittely ja strategia lyhyesti, John Peter Leesi
  • Kasvustrategia, Michael Conlon, ICS-divisioonan johtaja
  • Yritysjärjestelyt ja liiketoiminnan tehostaminen (operational excellence), Erik Hedin
  • Ihmiset ja kulttuuri, henkilöstöjohtaja, Linda Currie
  • Markkinakatsaus, John Peter Leesi

11.50-12.00 – Q&A ja lyhyt tauko

12.00 – Yleiskatsaus divisiooniin

  • Radiators-divisioona, Tomasz Tarabura, Radiators-divisioonan johtaja
  • ICS divisioona, Michael Conlon

12.45 – Q&A ja tilaisuuden lopetus

Lisätietoja:

Virala Acquisition Company:

Johannes Schulman, toimitusjohtaja, Virala Acquisition Company: puh. +358 50 321 7447

Purmo Group:

John Peter Leesi, toimitusjohtaja Purmo Group: puh. +44 7444 152 123
Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet (vt.), Purmo Group: puh. +358 40 745 5276

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, yhtiön verkkosivu

Purmo Group on yksi kansainvälisesti johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista. Yrityksen kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, pyyhekuivaajat, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit ja säätölaitteet. Yhtiön 3 500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com

Virala Acquisition Company Oyj (VAC) on suomalainen, suomalaisille pääomamarkkinoille suunniteltu yritysostoyhtiö. VAC:in tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa yksi tai useampi yritysosto, ja niiden avulla luoda merkittävää arvoa niin osakkeenomistajille kuin kohdeyhtiölle, ja samalla monipuolistaa Suomen pääomamarkkinoita. VAC etsii yhtä tai useampaa yhtiötä ja/tai- liiketoimintaa, jotka ovat yritysarvolla mitattuna arvioilta 50-500 miljoonaa euroa. Perustajaosakkaana yhtiössä on teollinen omistajayhtiö Virala, joka on sitoutunut hankittavien yhtiöiden pitkäjänteiseksi ankkuriomistajaksi ja kehittäjäksi. www.virala.fi

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä se ole VAC:n, Rettig Groupin tai Purmo Groupin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.

Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen eikä sulautumisesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua osakeyhtiölain mukaista Purmo Groupin absorptiosulautumista VAC:iin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin VAC:n yhtiökokouskutsuihin, sulautumisesitteeseen sekä riippumattomaan analyysiin niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan sulautumisesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot VAC:sta, Purmo Groupista ja niiden tytäryhtiöistä sekä VAC:n ja Purmo Groupin arvopapereista ja sulautumisesta. Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, eikä niiden väitetä olevan kokonaisia tai täydellisiä, minkä lisäksi ne saattavat muuttua. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. VAC, Rettig Group tai Purmo Group tai mikään näiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä VAC:sta, Purmo Groupista, näiden arvopapereista ja sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit. Transaktiolla voi olla veroseuraamuksia Purmo Groupin osakkeenomistajille, joiden tulisi itsenäisesti hankkia veroneuvontaa.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. VAC tai Purmo Group tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että sulautumista pannaan täytäntöön tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner