Purmo Group laskee liikkeeseen 60 miljoonan euron vihreän hybridilainan

16.02.2023

Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 16.2.2023 klo 19.15

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Purmo Group Oyj (”Purmo Group”) laskee liikkeeseen kokonaisuudessaan 60 miljoonan euron vihreän hybridilainan (”Hybridilaina”). Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko tulee olemaan kiinteä 9,5 prosenttia 23.2.2026 asti, minkä jälkeen Hybridilainan neljännesvuosittainen kuponkikorko on vaihtuva jokaisena koronmaksupäivänä. Hybridilainalla ei ole tiettyä eräpäivää eikä Purmo Group ole velvollinen maksamaan, ostamaan tai lunastamaan takaisin Hybridilainaa tiettynä päivänä. Purmo Groupilla on mahdollisuus lunastaa Hybridilaina tarkistuspäivänä 23.2.2026. Purmo Groupin merkittävä osakkeenomistaja Rettig Group Oy Ab ja sen läheisyhteisöt osallistuvat liikkeeseenlaskuun merkitsemällä Hybridilainan arvo-osuuksia viidellä (5) miljoonalla eurolla. Hybridilainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on varmistaa rahoitus Purmo Groupin strategian nopeuttamiseen tähtäävälle ohjelmalle. Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään Purmo Groupin 13.2.2023 julkistaman vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti (Green Finance Framework). Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 23.2.2023.

”Tämä transaktio tukee strategiamme nopeuttamista tähtäävän ohjelman toteuttamista ja missiotamme kohti maailmanlaajuista johtajuutta kestävissä sisäilman mukavuusratkaisuissa. Haluan kiittää uusia vihreän hybridilainan sijoittajiamme luottamuksesta”, sanoo Purmo Groupin toimitusjohtaja John Peter Leesi.

Hybridilaina on rahoitusväline, joka on alisteinen yhtiön muille velkasitoumuksille, ja sitä käsitellään Purmo Groupin IFRS:n mukaisesti laaditussa konsolidoidussa tilinpäätöksessä oman pääoman eränä. Hybridilainan omistajilla ei ole osakkeenomistajien oikeuksia eikä Hybridilaina laimenna nykyisten osakkeenomistajien osuuksia.

Hybridilainan listalleottohakemus Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin pörssin päälistalle jätetään kolmen (3) kuukauden kuluessa liikkeeseenlaskupäivästä.

Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Nordea Bank Abp toimi vihreän rahoituksen strukturoinnin neuvonantajana (Sole Green Structuring Advisor). Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Purmo Groupin oikeudellisena transaktioneuvonantajana.

Lisätietoja:
Tanja Träff, rahoitusjohtaja, Purmo Group Oyj
Puh. +358 40 750 1184
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj
Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,400 ammattilaista toimivat 24 maassa ja valmistavat sekä jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Groupin osakkeet ovat listattuna Helsingin Pörssiin kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Purmo Groupin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Hybridilainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Hybridilainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Hybridilainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Hybridilainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Hybridilainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Purmo Groupin arvopapereita, kuten Hybridilainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Purmo Groupilla tai pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Purmo Groupin arvopapereihin, kuten Hybridilainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Hybridilainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Hybridilainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner