Purmo Group on päättänyt uudesta yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

20.07.2022

Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 20.7.2022 klo 11:00

Purmo Group Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu arviolta enintään 50 avainhenkilöä sisältäen toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenet. Uuden suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2022–2027 tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen ja hyvään suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Uudessa suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2022–2025. Ansaintajakson jälkeen alkaa palkkioiden maksukausi, joka kattaa tilikaudet 2026–2027.

Järjestelmän ansaintakriteerin tavoitetasona on hallituksen päättämä Purmo Groupin C-sarjan osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy TSR-tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkion maksu edellyttää osakkeen arvolle asetetun 16,00 euron alarajan saavuttamista. Enimmäispalkkio maksetaan osakkeen arvon saavuttaessa 24,00 euroa. Yhtiön jakamat osingot ja muut pääomanpalautukset vuosien 2022-2027 aikana lisätään osakkeen markkinahintaan määriteltäessä osakkeen arvoa palkkion maksua varten.

Järjestelmään osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja omistaa Purmo Groupin C-sarjan osakkeita hallituksen asettamaan määrän sekä päivään mennessä. Osallistujalla on oikeus hankkia yhtiön osakkeita Purmo Groupin järjestämässä suunnatussa osakeannissa, josta hallitus päättää ja jota yhtiö toteuttaa myöhemmin tilikauden 2022 aikana.

Palkkion maksaminen edellyttää pääsääntöisesti osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloa Purmo Group Oyj:n kanssa palkkion maksuhetkellä. Mahdolliset palkkiot maksetaan osallistujille, jos asetetut TSR-tavoitteet saavutetaan maksukaudella. Palkkiot maksetaan mahdollisimman pian ansaintakriteerin täytyttyä, kuitenkin viimeistään 31. toukokuuta 2028. Palkkio maksetaan osallistujille Purmo Groupin C-sarjan osakkeina ja rahana, jonka osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 1 500 000 Purmo Group Oyj:n C-sarjan osakkeen arvoa, sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Maksettujen osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien omistamien osakkeiden määrästä ja TSR-tavoitteiden saavuttamisesta.

Kannustinjärjestelmän seurauksena, ja sulautumis- ja listautumisesitteen mukaisesti, yhtiö aikoo esittää seuraavassa yhtiökokouksessa ehdotuksen yhtiöjärjestyksen kohdan 10, alakohdan 5 muuttamisesta, jotta F-osakkeiden muunto-oikeus C-osakkeiksi tietyissä epätavanomaisissa yhtiötapahtumissa on linjassa kannustinjärjestelmän kanssa.
 
PURMO GROUP OYJ
 
Hallitus
 
Lisätietoja: 
Tomas von Rettig, hallituksen puheenjohtaja, Purmo Group Oyj
Liisa Krogerus, Head of Legal, Purmo Group Oyj: Puh. +358 400 249 251
 
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com
 
Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, pyyhekuivaimet, lattialämmitys, konvektorit, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla