Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

31.12.2021

PURMO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2021 klo 13.35

Purmo Group Oyj (“Purmo Group” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, “AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Virala Oy Ab:lta.

Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n omistamien Purmo Group Oyj:n osakkeiden ja äänten yhteismäärä on laskenut 12,32 prosenttiin, tai 13,96 prosenttiin kun otetaan huomioon alla kuvatut rahoitusinstrumentit, kaikista Purmo Group Oyj:n rekisteröidyistä osakkeista 31.12.2021 osakkeiden ja äänioikeuksien jakautumista muuttavan tapahtuman seurauksena.

Virala Acquisition Company Oyj (“VAC”) ja Purmo Group Oy Ab ovat toteuttaneet Purmo Group Oy Ab:n sulautumisen VAC:iin 31.12.2021 (”Sulautuminen”). Sulautumisen toteuttamisen johdosta Yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on muuttunut.

Kuten VAC tiedotti 8.9.2021, Virala Oy Ab:lla on optio hankkia 689 576 C-sarjan osaketta Rettig Group Oy Ab:lta Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaislukumäärä on 41 939 748 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen.

Ilmoituksen kohteena oleva Virala Oy Ab:n osuus:

%:a osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) %:a osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 12,32 1,64 13,96
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärät Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000507488 3 601 198 8,59
FI4000507470 1 565 217 3,73
A YHTEENSÄ 5 166 415 12,32

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten%-osuus
Osakkeen osto-optio 31.12.2022 Ei toteutettu Osaketoimitus 689 576 1,64
B YHTEENSÄ 689 576 1,64

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja

Erik Hedin, Talousjohtaja, puh. +44 7979 363 473
Josefina Tallqvist, Sijoittajasuhteet, puh. +358 40 745 5276

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group lyhyesti – Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, pyyhekuivaimet, lattialämmitys, konvektorit, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla