Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

31.12.2021

PURMO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2021 klo 14:40.

Purmo Group Oyj (“Purmo Group” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, “AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Ahlström Invest B.V.:ltä.

Ilmoituksen mukaan Ahlström Invest B.V.:n omistamien Purmo Group Oyj:n osakkeiden ja äänten yhteismäärä on laskenut alle 5 prosentin liputusrajan kaikista Purmo Group Oyj:n rekisteröidyistä osakkeista 31.12.2021 osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttavan tapahtuman seurauksena.

Virala Acquisition Company Oyj (“VAC”) ja Purmo Group Oy Ab ovat toteuttaneet Purmo Group Oy Ab:n sulautumisen VAC:iin 31.12.2021 (”Sulautuminen”). Sulautumisen toteuttamisen johdosta Yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on muuttunut.

Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 41 939 748 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen.

Ilmoituksen kohteena oleva Ahlström Invest B.V.:n osuus:

%:a osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) %:a osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % Alle 5 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärät Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000507488 Alle 5 % Alle 5 %
A YHTEENSÄ Alle 5 % Alle 5 %

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja

Erik Hedin, talousjohtaja, puh. +44 7979 363 473

Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet, puh. +358 40 745 5276

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group lyhyesti – Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, pyyhekuivaimet, lattialämmitys, konvektorit, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner