Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

05.01.2022

PURMO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.1.2022 klo 11:10

Purmo Group Oyj (“Purmo Group” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, “AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Rettig Capital Oy Ab:lta.

Ilmoituksen mukaan Rettig Capital Oy Ab:n määräysvaltayhtiön Rettig Group Oy Ab:n omistamien Purmo Groupin osakkeiden ja äänten yhteismäärä on laskenut 66,64 prosenttiin kaikista Purmo Groupin rekisteröidyistä osakkeista 5.1.2022.

Virala Acquisition Company Oyj (“VAC”) ja Purmo Group Oy Ab toteuttivat Purmo Group Oy Ab:n sulautumisen VAC:iin 31.12.2021, muodostaen yhdistyneen yhtiön Purmo Group Oyj:n. Kuten VAC tiedotti 8.9.2021, Virala Oy Ab:lla on ollut optio hankkia 689 576 C-sarjan osaketta Rettig Group Oy Ab:lta sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Virala Oy Ab on käyttänyt kyseistä optiotaan 5.1.2022 ja Rettig Group Oy Ab on siten luovuttanut 689 576 omistamaansa C-sarjan osaketta Purmo Group Oyj:ssä Virala Oy Ab:lle.

Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 41 939 748 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen.

Ilmoituksen kohteena oleva Rettig Capital Oy Ab:n osuus:

%:a osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) %:a osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 66,64 66,64
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 68,28 68,28

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärät Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000507488 27 948 971 66,64
A YHTEENSÄ 27 948 971 66,64

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju, ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Rettig Capital Oy Ab
Rettig Group Oy Ab 66,64 66,64

Lisätietoja

Erik Hedin, talousjohtaja, puh. +44 7979 363 473

Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet, puh. +358 40 745 5276

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group lyhyesti – Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, pyyhekuivaimet, lattialämmitys, konvektorit, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla