Purmo Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

31.12.2021

PURMO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2021 klo 13:35

Purmo Group Oyj (“Purmo Group” tai “Yhtiö”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, “AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Rettig Capital Oy Ab:lta.

Ilmoituksen mukaan Rettig Capital Oy Ab:n määräysvaltayhtiön Rettig Group Oy Ab:n omistamien Purmo Group Oyj:n osakkeiden ja äänten yhteismäärä on noussut 68,28 prosenttiin kaikista Purmo Group Oyj:n rekisteröidyistä osakkeista 31.12.2021.

Virala Acquisition Company Oyj (“VAC”) ja Purmo Group Oy Ab ovat toteuttaneet Purmo Group Oy Ab:n sulautumisen VAC:iin 31.12.2021 (”Sulautuminen”) ja Rettig Group Oy Ab on saanut Sulautumisen toteuttamisen yhteydessä 28 638 547 sulautumisvastikeosaketta.

Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Rettig Group Oy Ab:n osakeomistus ylittää sekä kolme kymmenesosaa (3/10) että puolet (1/2) osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä yhdistyneessä yhtiössä Purmo Group Oyj:ssä. Rettig Group Oy Ab on kuitenkin yhdessä emoyhtiönsä Rettig Capital Oy Ab:n kanssa saanut 7.9.2021 Finanssivalvonnalta AML 11 luvun 26 §:ssä tarkoitetun pysyvän poikkeuksen velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous.

Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 41 939 748 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen.

Ilmoituksen kohteena oleva Rettig Capital Oy Ab:n osuus:

%:a osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) %:a osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 68,28 68,28
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärät Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000507488 28 638 547 68,28
A YHTEENSÄ 28 638 547 68,28

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju, ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Rettig Capital Oy Ab
Rettig Group Oy Ab 68,28 68,28

Lisätietoja

Erik Hedin, talousjohtaja, puh. +44 7979 363 473

Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet, puh. +358 40 745 5276

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group lyhyesti – Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, pyyhekuivaimet, lattialämmitys, konvektorit, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla