Purmo Group Oyj julkistaa strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman ja uuden organisaatiorakenteen taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisen tueksi

05.10.2022

Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 5.10.2022 klo 13.00

Purmo Group Oyj julkistaa strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman vahvistaakseen vuonna 2021 lanseeratun strategian toimeenpanoa. Ohjelma pitää sisällään laaja-alaisia strategisia ja operatiivisia toimia, ja se keskittyy ensisijaisesti liikevaihdon kasvun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman parantamiseen ja tukee tammikuussa 2021 pörssiin listautumisen yhteydessä viestittyjen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista:

 • Purmo Groupin tavoitteena on markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon orgaaninen kasvu. Tämän lisäksi Purmo Group pyrkii huomattavaan epäorgaaniseen kasvuun yritysostoin.
 • Purmo Groupin tavoitteena on yli 15 prosentin oikaistu käyttökate keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
 • Tavoitteena on pitää velkaantuneisuusaste alle kolminkertaisena, laskettuna korollisen nettovelan suhteena oikaistuun käyttökatteeseen nähden jatkuvalla 12 kuukauden jaksolla.

Strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman ajamiseksi, kohdistaakseen resurssit vastaamaan strategista suuntaa ja asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi yhtiö julkistaa uuden organisaatiorakenteen, joka astuu voimaan 1.1.2023. Uusi organisaatio perustuu kahteen liiketoimintadivisioonaan: Climate Products & Systems ja Climate Solutions.

Strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on parantaa annualisoitua oikaistua käyttökatetasoa 15 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä ja 35 miljoonalla eurolla kumulatiivisesti vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi tavoitteena on parantaa nettokäyttöpääoman tehokkuutta. Ohjelmaan liittyvien kustannusten odotetaan olevan arviolta 40 miljoonaa euroa, joista 30 miljoonaa euroa odotetaan syntyvän ennen vuoden 2023 loppua ja jäljelle jäävien kustannusten vuonna 2024. Kustannukset liittyvät uudelleenjärjestelyihin liittyviin kustannuksiin ja neuvonantopalkkioihin, ja ne käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä.

Ohjelman ajoittuminen lieventää myös heikentyneitä talouden näkymiä joillakin yhtiön markkinoilla. Vallitseva kehityssuunta kohti energiatehokkaita sisäilmaratkaisuja säilyy edelleen vahvana.

Kasvu:

 • Yhtiön parantunut asema kokonaisvaltaisten sisäilmaratkaisujen tarjoajana, mukaan lukien ilmalämpöpumput
 • Suorien myyntikanavien ja tukkukauppakanavien laajentuminen
 • Uusien tuotteiden lanseeraukset
 • Kasvumarkkinoilla tapahtuvan myynnin kasvu

Kannattavuus:

 • Tehokkuuden lisääntyminen tuotannossa, jakeluverkostossa ja hankinnassa
 • Kaupallisten toimenpiteiden vahvistuminen
 • Organisaation tehokkuuden parantuminen

Nettokäyttöpääoma:

 • Nettokäyttöpääoman tehostuminen, erityisesti varaston kiertonopeuden osalta

Ohjelman rinnalla yhtiö tavoittelee edelleen yritysostomahdollisuuksia Purmo Groupin strategian toteuttamiseksi ja nykyisen sisäilmaratkaisuihin keskittyvän tuotevalikoiman täydentämiseksi.

Uusi organisaatiorakenne

Tukeakseen strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa, kohdistaakseen resurssit vastaamaan strategista suuntaa ja vahvistaakseen asiakaskeskeisyyttä, yhtiö julkistaa uuden organisaatiorakenteen, joka astuu voimaan 1.1.2023.

Uusi organisaatiorakenne koostuu kahdesta liiketoimintasegmentistä: Climate Products & Systems, jonka myynti tapahtuu pääasiallisesti tukkukauppojen kautta sekä Climate Solutions, joka myy integroituja ratkaisuja suoraan asentajille, joita palvelee yhtiön Emmeti-liiketoiminta Etelä-Euroopassa ja Thermotech-liiketoiminta Pohjoismaiden alueella.

Purmo Groupin johtoryhmässä on jatkossa kolme uutta ja kolme olemassa olevaa roolia:

 • Nykyinen Senior Vice President, Indoor Climate Solutions Mike Conlon nimitetään Senior Vice President-tehtävään Climate Solutions -divisioonassa.
 • Nykyinen Senior Vice President, Radiators Barry Lynch nimitetään Chief Commercial Officer -tehtävään ja hän tulee johtamaan myyntiä, markkinointia ja tuotekehitystä Climate Products & Systems -divisioonassa.
 • Nykyinen talousjohtaja Erik Hedin nimitetään Chief Operating Officer -tehtävään Climate Products & Systems -divisioonaan, ja johtamaan strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa.
 • Toimitusjohtaja John Peter Leesi ja henkilöstöjohtaja Linda Currie jatkavat nykyisissä tehtävissään. Uuden talousjohtajan haku on aloitettu.

”Vuodesta 2019 alkaen olemme saavuttaneet 12 % vuotuisen liikevaihdon kasvun ja vastaavan, yli 20 % oikaistun käyttökatteen kasvun. Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma ja uusi organisaatiorakenne tulevat aikaansaamaan tarvittavan vauhdin, jolla voimme maksimoida strategiamme täyden potentiaalin ja tukea pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tulevien vuosien aikana tulemme keskittymään jakeluverkoston, tuotevalikoimamme ja ratkaisumyyntimme parantamiseen, merkittävien yritysostojen tuella. Teemme myös tarvittavia toimenpiteitä ollaksemme edelläkävijöitä teknologisten ja digitaalisten vahvistuksien saralla ja kiihdyttääksemme myyntiä kasvumarkkinoillamme,” kommentoi Purmo Group Oyj:n toimitusjohtaja John Peter Leesi.

Muutos segmenttiraportoinnissa Q1 2023 alkaen

Purmo Group raportoi uuden organisaatiorakenteen mukaisesti ensimmäisestä vuosineljänneksestä 2023 alkaen. Uudet raportointisegmentit tulevat olemaan Climate Products & Systems sekä Climate Solutions. Yhtiö julkaisee oikaistut vertailukauden luvut uusille segmenteille hyvissä ajoin ennen tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkistamista.

Virtuaalinen sijoittajatilaisuus 5.10.2022 klo 15.00

Purmo Group Oyj:n toimitusjohtaja John Peter Leesi esittelee strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman, sen taloudelliset vaikutukset ja uuden organisaatiorakenteen 5.10.2022 klo 15.00 virtuaalisessa sijoittajatilaisuudessa. Osallistujat voivat liittyä sijoittajatilaisuuteen webcastin tai puhelinkonferenssin kautta. Webcast-tallenne tulee saataville pian tilaisuuden jälkeen osoitteeseen: https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/.

Webcast: https://purmogroup.videosync.fi/investor-event-10-2022/

Puhelinkonferenssilinjat: https://call.vsy.io/access-9957

Osallistujien tulee rekisteröityä yllä olevan linkin kautta esittääkseen kysymyksiä puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekisteröinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa viisi liittyäkseen kysymyksille tarkoitettuun jonoon.

Purmo Group Oyj viestii strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman edistymisestä säännöllisen taloudellisen raportoinnin yhteydessä.

Tässä tiedotteessa mainitut uudelleenjärjestelyihin liittyvät tavoitteet perustuvat yhtiön johdon alustaviin suunnitelmiin, eikä uudelleenjärjestelyihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä ole päätetty.

Lisätietoja: 
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj
Puh. +358 40 527 1427

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat sekä jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com/fi-fi  

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner