Purmo Group Oyj on muodostettu ja rekisteröity Virala Acquisition Companyn ja Purmo Groupin sulautumisen seurauksena; Purmo Group Oyj:n hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa

31.12.2021

PURMO GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2021 klo 12:20

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”.

Purmo Group Oyj (“Purmo Group” tai “Yhtiö”) tiedottaa, että Purmo Group Oy Ab:n lakisääteinen absorptiosulautuminen Virala Acquisition Company Oyj:hin (”VAC”) (”Sulautuminen”) on rekisteröity kaupparekisteriin Sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 31.12.2021. Tämän seurauksena Purmo Group Oy Ab on purkautunut ja VAC:stä on tullut Purmo Group Oyj.

Kaupankäynti sulautumisvastikeosakkeilla ja olemassa olevilla C-sarjan osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 3.1.2022 kaupankäyntitunnuksella PURMO (ISIN-koodi: FI4000507488).

Sulautumisvastikkeena Purmo Group Oy Ab:n osakkeenomistajille liikkeeseen laskettujen uusien C-sarjan osakkeiden johdosta Purmo Group Oyj:n C-sarjan osakkeiden kokonaislukumäärä on 40 374 531 osaketta, kaikkien osakkeiden kokonaislukumäärä on 41 939 748 ja osakepääoma on 3 080 000 euroa.

Purmo Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

Virala Acquisition Company Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 13.12.2021 valinnut Purmo Group Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Tomas von Rettig hallituksen puheenjohtajaksi, Matts Rosenberg hallituksen varapuheenjohtajaksi, sekä Alexander Ehrnrooth, Carina Edblad, Carlo Grossi, Jyri Luomakoski ja Catharina Stackelberg hallituksen jäseniksi.

Purmo Group Oyj:n hallitus on tänään pitänyt järjestäytymiskokouksensa ja päättänyt perustaa toiminnassa olevan tarkastusvaliokunnan lisäksi palkitsemisvaliokunnan ja yritysjärjestelyvaliokunnan.

Hallitus valitsi seuraavat hallituksen jäsenet hallituksen valiokuntiin:

  • Jyri Luomakoski tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Matts Rosenberg ja Alexander Ehrnrooth tarkastusvaliokunnan jäseniksi;
  • Tomas von Rettig palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Catharina Stackelberg ja Carina Edblad palkitsemisvaliokunnan jäseniksi; ja
  • Matts Rosenberg yritysjärjestelyvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Alexander Ehrnrooth ja Carlo Grossi yritysjärjestelyvaliokunnan jäseniksi.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuuden ja toteaa, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Carina Edblad, Carlo Grossi, Jyri Luomakoski ja Catharina Stackelberg ovat riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Virala Oy Ab:sta ja Tomas von Rettig sekä Matts Rosenberg eivät ole riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Rettig Group Oy Ab:sta.

Hallitus on päättänyt nimittää John Peter Leesin Yhtiön toimitusjohtajaksi. Hallitus on lisäksi päättänyt nimittää seuraavat henkilöt Yhtiön johtoryhmään:

  • Erik Hedin, talousjohtaja
  • Mike Conlon, Indoor Climate Systems -divisioonan johtaja
  • Linda Currie, henkilöstöjohtaja
  • Tomasz Tarabura, Radiators-divisioonan johtaja

Lisäksi hallitus on muodollisesti hyväksynyt Yhtiön taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikan ja strategian, jotka Purmo Group Oy Ab on aiemmin asettanut ja joista on tiedotettu 30.11.2021.

Tomas von Rettig, Purmo Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja:

”Purmo Group Oy Ab:n sulautuminen VAC:n kanssa ja sitä seuranneen yhdistyneen Purmo Group Oyj:n listautuminen Nasdaq Helsinkiin on historiallinen saavutus, joka tukee Purmo Groupin kasvustrategiaa ja arvonluontitavoitteitamme. Vahvan johdon ja äskettäin nimitetyn hallituksen tukemana olemme hyvässä asemassa saavuttaaksemme strategisen tavoitteemme tulla globaaliksi johtajaksi kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittajana ja saavuttaa kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteemme.”

John Peter Leesi, Purmo Groupin toimitusjohtaja:

”VAC:n ja Purmo Groupin yhdistymisen julkistamisen jälkeen syyskuussa 2021, tarve energiatehokkaille ja kestäville sisäilmastoratkaisuille on lisääntynyt entisestään. Laajan tuotevalikoimamme, sekä laadusta ja innovaatioista tunnettujen tuotemerkkiemme ansiosta meillä on ainutlaatuinen asema tarjota markkinoille älykkäimpiä mahdollisia sisäilmastojärjestelmiä ja -ratkaisuja. Kasvutavoitteemme ovat selvät. Yhdessä johtoryhmämme, sitoutuneiden työntekijöidemme sekä Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa solmittujen pitkäaikaisten tukkukauppakumppanuuksiemme myötä olemme luottavaisina jatkamassa tulevaa matkaamme. Olen erittäin innoissani voidessani aloittaa Purmo Groupin seuraavan vaiheen ja johtaa Purmo Groupia pörssiyhtiönä, jolla on selkeä tavoite tulla globaaliksi markkinajohtajaksi sisäilmastoratkaisuissa.”

PURMO GROUP OYJ

Lisätietoja

Erik Hedin, Talousjohtaja, puh. +44 7979 363 473

Josefina Tallqvist, Sijoittajasuhteet, puh. +358 40 745 5276

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group lyhyesti – Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, pyyhekuivaimet, lattialämmitys, konvektorit, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. www.purmogroup.com

Tärkeitä tietoja
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.
Tämä tiedote ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä se ole VAC:n, Rettig Group Oy Ab:n tai Purmo Groupin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.
Tämä tiedote ei ole esite. Kaikki päätökset, jotka koskevat osakeyhtiölain mukaista Purmo Groupin absorptiosulautumista VAC:iin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät VAC:n Sulautumista koskevaan esitteeseen sekä riippumattomaan analyysiin niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan esitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot VAC:sta, Purmo Groupista ja niiden tytäryhtiöistä sekä VAC:n ja Purmo Groupin arvopapereista ja Sulautumisesta. Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, eikä niiden väitetä olevan kokonaisia tai täydellisiä, minkä lisäksi ne saattavat muuttua. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. VAC, Rettig Group Oy Ab tai Purmo Group tai mikään näiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä VAC:sta, Purmo Groupista, näiden arvopapereista ja Sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit. Transaktiolla voi olla veroseuraamuksia Purmo Groupin osakkeenomistajille, joiden tulisi itsenäisesti hankkia veroneuvontaa.
Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhdistyneen Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. VAC tai Purmo Group tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.
Nordea Bank Oyj (”Nordea”) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (”SEB”) toimivat tässä tiedotteessa tarkoitetuissa asioissa yksinomaan VAC:n eivätkä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana Yhdysvaltojen ulkopuolella. Nordea ja SEB eivät vastaa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin VAC:lle eivätkä anna neuvoja järjestelystä tai mistään tässä tiedotteessa tarkoitetusta asiasta.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner