PURMO GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

25.01.2022

Purmo Group Oyj, Pörssitiedote, 25.1.2022 klo. 10:45

Purmo Group Oyj:n (“Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 25.4.2022 pidettäväksi suunnitellulle yhtiökokoukselle (”Yhtiökokous”), että hallituksen jäsenten lukumäärään, hallituksen kokoonpanoon eikä hallituksen jäsenten palkitsemiseen tehdä muutoksia. Näin ollen Virala Acquisition Company Oyj:n 13.12.2021 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa (”Ylimääräinen Yhtiökokous”) tehdyt päätökset säilyvät ennallaan seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Tomas von Rettig, Matts Rosenberg, Carina Edblad, Alexander Ehrnrooth, Carlo Grossi, Jyri Luomakoski ja Catharina Stackelberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Tomas von Rettig valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tomas von Rettigia, Matts Rosenbergia ja Alexander Ehrnroothia, jotka ovat riippuvaisia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t löytyvät Yhtiön verkkosivulta osoitteesta: https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/

Päätös hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten ja hallituksen toimikuntien jäsenten vuosittaista palkitsemista seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 92 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja kullekin hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 53 000 euroa sekä kullekin varsinaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 48 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin Yhtiön C-osakkeina. Hallituksen jäseniä suositellaan pitämään osakkeet omistuksessaan koko hallituksen jäsenyyden ajan.

Vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenille heidän toimikautensa pituuden mukaisesti.

Seuraavat kokouspalkkiot maksetaan kustakin hallituksen ja sen toimikuntien kokouksesta:

600 euroa kultakin hallituksen jäsenen asuinmaassa pidettävältä kokoukselta;
1 200 euroa kultakin hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella, mutta asuinmaan kanssa samalla mantereella pidettävältä kokoukselta;
2 400 euroa kultakin muulla mantereella kuin hallituksen jäsenen asuinmaan mantereella pidettävältä kokoukselta; tai
600 euroa kultakin puhelimitse tai virtuaalisten viestintäkanavien välityksellä pidettävältä kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäkokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta.

Lisäksi maksetaan korvaus kohtuullisista matka-, majoitus- ja muista hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvistä kustannuksista Yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Purmo Group Oyj

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Lauri Soikkeli, Purmo Group Oyj:n hallituksen sihteeri
Puh. +358 40 745 5276

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group Oyj on yksi kansainvälisesti johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista. Yrityksen kattavaan tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa radiaattorit, pyyhekuivaajat, lattialämmitysratkaisut, konvektorit, venttiilit ja säätölaitteet. Yhtiön 3 500 ammattilaista toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Group Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: PURMO). www.purmogroup.com

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla