Purmo Groupin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022: Oikaistu käyttökate laski heikentyneen kysynnän seurauksena, lisätoimenpiteitä käynnistetty taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi

10.11.2022

Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 10.11.2022 klo 08.15

Heinä–syyskuu 2022

 • Liikevaihto kehittyi vakaasti 216,3 (218,5) miljoonaan euroon. Orgaanista1) laskua 5 prosenttia.
 • ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 106,2 miljoonaan euroon (85,8) ja Radiators-divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia 110,1 miljoonaan euroon (132,6).
 • Oikaistu käyttökate laski 23 prosenttia 19,6 (25,4) miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 9,1 (11,6) prosenttia.
 • Liiketulos oli 10,5 (8,9) miljoonaa euroa, joka sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja 1,0 (8,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 (-2,4) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 697,5 (621,0) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu1) oli 8 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate laski 6 prosenttia 76,6 (81,3) miljoonaan euroon ja oikaistun käyttökatteen marginaali oli 11,0 (13,1) prosenttia.
 • Liiketulos oli 40,5 (45,3) miljoonaa euroa, joka sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja 12,1 (12,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -9,1 (3,2) miljoonaa euroa.
 • Thermotechin yritysosto saatiin päätökseen 1.3.2022.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

 • Purmo Group tiedotti 8.11., että heikosta markkinasta johtuen yhtiö laajentaa strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa, joka julkistettiin aiemmin 5.10. Annualisoidun, oikaistun käyttökatteen parannukset ovat 20 miljoonaa euroa (aiemmin 15 miljoonaa euroa) vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa (aiemmin 35 miljoonaa euroa) vuoden 2024 loppuun mennessä.
 • Purmo Group tiedotti 5.10. uudesta organisaatiorakenteesta ja segmenttiraportoinnista, jotka astuvat voimaan 1.1.2023.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 päivitetty 8.11.2022 oikaistulle käyttökatteelle

Purmo Group odottaa vuoden oikaistun käyttökatteen laskevan vuoteen 2021 nähden (103,9 miljoonaa euroa) ja asettuvan 88–96 miljoonan euron välille. Ohjeistus liikevaihdon osalta säilyy ennallaan: Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa).

Edellinen ohjeistus annettiin 11.8.2022: Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla (103,9 miljoonaa euroa), muuttuen enintään 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Avainluvut

Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 2021
Liikevaihto 216,3 218,5 -1 % 697,5 621,0 12 % 843,6
Oikaistu käyttökate 19,6 25,4 -23 % 76,6 81,3 -6 % 103,9
Oikaistu käyttökate, % 9,1 % 11,6 % 11,0 % 13,1 % 12,3 %
Oikaistu EBITA 12,5 18,2 -32 % 55,4 60,0 -8 % 76,6
Oikaistu EBITA, % 5,8 % 8,3 % 7,9 % 9,7 % 9,1 %
Liiketulos 10,5 8,9 17 % 40,5 45,3 -11 % 3,5
Liiketulos, % 4,8 % 4,1 % 5,8 % 7,3 % 0,4 %
Tilikauden tulos 5,3 3,6 47 % 20,2 27,9 -28 % -18,8
Oikaistu tilikauden tulos 6,3 12,2 -48 % 32,3 40,4 -20 % 51,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR2) 0,13 0,13 2 % 0,49 0,97 -49 % -0,65
Oikaistu osakekohtainen tulos,
laimentamaton, EUR2)
0,15 0,42 -64 % 0,78 1,40 -44 % 1,77
Liiketoiminnan rahavirta -2,2 -2,4 -7 % -9,1 3,2 -387 % 35,4
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso3) 35,0 61,38) -43 % 53,1
Kassakonversio4) 35,3 % 58,2 %8) 51,1 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma5) 333,4 289,48) 15 % 271,8
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %6) -0,4 % 18,8 %8) 1,3 %
Nettovelka 288,3 112,6 156 % 239,5
Nettovelka / Oikaistu käyttökate7) 2,9 1,1 172 % 2,3

1)Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
2)Vertailukauden osakemäärä on Purmo Group Oy Ab:n. 30.9.2021 Purmo Group Oy Ab:lla oli 11 073 834 osaketta, jotka on konvertoitu käyttäen 31.12.2021 fuusion konversiosuhdetta 2,600334506.
3)12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneilla.
4)Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella, kumpikin 12 kuukauden jaksolta.
5)Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuus.
6)Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla. Ilman kertaluontoisia eriä sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto oli 1,0 % (22,0 %).
7)12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate.
8)Luvut kaudelle 1-9/2021 oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2021 oikaisemattomiin avainlukuihin vaikuttaa IFRS 2 mukaisesti kirjattu 52,3 miljoonan euron tulosvaikutteinen erä, joka johtui Purmo Group Oyj:n ja Purmo Group Oy Ab:n sulautumisesta. Erä oli kertaluontoinen eikä sillä ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2021 oikaisemattomiin tunnuslukuihin vaikuttavat myös muut 17,9 miljoonan euron kertaluontoiset erät.

Toimitusjohtajan katsaus

Purmo Groupin missio on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Liikevaihto kehittyi vakaasti 216,3 miljoonaan euroon vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Oikaistu käyttökate laski 23 prosenttia 19,6 miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 9,1 prosenttia. Operatiivinen kassavirta oli
-2,2 miljoonaa euroa.

Neljänneksen aikana rakentaminen Euroopassa laski sekä peruskorjaamisen että uudisrakentamisen osalta, ja se vaikutti erityisesti Radiators-liiketoimintaamme. Sitä vastoin liikevaihdon kasvu jatkui vahvana Italiassa, mitä ajoi valtion kannustimet energiatehokkuuden lisäämiseksi rakennuksissa ja kodeissa. Kaiken kaikkiaan emme ole tyytyväisiä kolmannen neljänneksen kehitykseen. Ottaen huomioon markkinatilanteen, joka on jatkunut heikkona, olemme päättäneet käynnistää lisätoimenpiteitä laajentamalla aiemmin julkaistua strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa.

Tuimme asiakkaitamme edelleen siirtymässä energiatehokkaisiin, kokonaisvaltaisiin sisäilmaratkaisuihin. Aurinkopaneelien ja lämpöpumppujen kysyntä jatkuikin erittäin vahvana kolmannella neljänneksellä. Kohonneet energian hinnat ja energiantehokkaiden ratkaisujen kysyntä tukevat visiotamme, jonka mukaan ihanteellista sisäilmastoa ei saavuteta maapallon ilmaston kustannuksella.

Kaksinumeroinen kasvu jatkui ICS-divisioonassa

ICS-divisioonan liikevaihto kasvu jatkui 24 prosentilla vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Kysyntä jatkui hyvällä tasolla useilla ydinmarkkinoilla, erityisesti Italiassa, kun taas kysyntä laski joillakin muilla alueilla. Divisioonan kasvua Pohjoismaissa tuki Thermotechin liiketoiminta, joka hankittiin alkuvuodesta. Thermotechin osuus 24 prosentin kokonaiskasvusta oli 7 prosenttia. ICS-divisioonan oikaistu käyttökate kasvoi 4 prosentilla 12,4 miljoonaan euroon (11,9), kun taas oikaistu käyttökatemarginaali oli 11,7 prosenttia. Kohonneet raaka-ainekustannukset johtivat käyttökatemarginaalin hienoiseen laskuun kolmannella neljänneksellä. ICS-divisioona otti käyttöön välttämättömiä hinnankorotuksia, joilla kompensoitiin korkeita raaka-ainekustannuksia, ja niiden vaikutus tulee näkyviin viimeisellä vuosineljänneksellä 2022.

Radiators-divisioonan liikevaihto laski 17 prosentilla, joka oli seurausta kysynnän laskusta ja jyrkästä toimitusketjun korjausliikkeestä Euroopassa. Myyntivolyymit yhtiön kasvumarkkinalla Kiinassa kuitenkin piristyivät jatkuneista koronasuluista huolimatta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Radiators-divisioonan oikaistu käyttökate laski 39 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon (15,2) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 8,4 prosenttia. Käyttökatteen lasku oli seurausta 33 prosenttia alhaisemmista myyntivolyymeistä.
Vastatakseen alhaisempiin volyymeihin Radiators-divisioona jatkoi tuotannon kiinteiden ja vaihtuvien kustannusten sopeuttamista, työvoima mukaan lukien.

Edistymistä strategian toteuttamisessa neljänneksen aikana

Strategiamme toteutus eteni hyvin neljänneksen aikana. Ratkaisumyynti Emmeti-brändin kautta Italiassa oli vahvaa, kuten myös myynti Pohjoismaissa Thermotechin brädin tukemana. Älytuotteissa kysyntä ilmalämpöpumpuissa säilyi vahvana Italiassa, minkä lisäksi jatkoimme tuotekehitystä uusien radiaattorimallien osalta. Näihin lukeutuivat puhallinavuisteinen ja matalakustantainen radiaattori, jotka soveltuvat käytettäväksi ilmalämpöpumppujen kanssa. Myös sähköradiaattoreiden kysyntä kasvoi. Yrityshankinnat ovat keskeinen mahdollistaja strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa, ja jatkamme niiden aktiivista arviointia epävakaasta
markkinasta huolimatta. Hankinnat koskevat erityisesti ratkaisumyyntiä, ilmalämpöpumppuja ja ilmanvaihtoa kaikilla avainmarkkinoillamme. Myös vetäytyminen Venäjän liiketoiminnan osalta etenee.

Strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman laajennus ja uusi organisaatiomalli julkaistu

Katsauskauden jälkeen julkistimme strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman, ”Accelerate PG:n”. Sen tavoitteena on kiihdyttää strategian toteuttamista, varmistaa, että saavutamme pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja vahvistaa asiakaskeskeisyyttä Purmo Groupissa. Ohjelman ajoittuminen lieventää myös heikentyneitä talouden näkymiä joillakin yhtiön markkinoilla.

Julkistimme myös uuden organisaatiorakenteen ohjelman toteuttamisen tueksi, resurssien kohdistamiseksi vastaamaan strategista suuntaa ja asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi. Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.1.2023 ja koostuu kahdesta liiketoimintasegmentistä: Climate Products & Systems, ja Climate Solutions.

Heikosta markkinasta johtuen laajensimme aiemmin julkistettua strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa. Annualisoidun, oikaistun käyttökatteen parannukset ovat nyt 20 miljoonaa euroa (aiemmin 15 miljoonaa euroa) vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa (aiemmin 35 miljoonaa euroa) vuoden 2024 loppuun mennessä. Päivitetyt parannukset kannattavuuteen sisältävät sekä muuttuvia että kiinteitä kustannussäästöjä, pois lukien alueet, joissa markkinoiden kasvun oletetaan jatkuvan, mukaan lukien Italia, Brasilia ja Kiina. Lisäksi arvioimme tuotannon ja jakelun tehostamistoimenpiteiden nopeuttamista.

Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus päivitetty oikaistulle käyttökatteelle

Purmo Groupin markkinaympäristö on heikentynyt kolmannella vuosineljänneksellä ja viimeisen vuosineljänneksen alussa, erityisesti Radiators-divisioonassa. Markkinanäkymät säilyvät haastavina loppuvuoden aikana meneillään olevasta Euroopan rakennusmarkkinoiden laskusta johtuen. Ukrainan sota on myös vaikuttanut kysyntään Itä-Euroopassa, ja erityisesti Venäjällä. Tämän lisäksi välttämättömät hinnankorotukset, joiden tarkoituksena on kompensoida heikentynyttä kysyntää, on otettu käyttöön, mutta niiden toteutuminen on viivästynyt.

Tämän vuoksi päivitimme koko vuoden ohjeistusta oikaistulle käyttökatteelle vuodelle 2022. Odotamme vuoden oikaistun käyttökatteen laskevan vuoteen 2021 nähden (103,9 miljoonaa euroa) ja asettuvan 88–96 miljoonan euron välille. Ohjeistuksemme liikevaihdon osalta säilyy ennallaan: Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa).

Haluan kiittää sijoittajia, Purmo Groupin henkilöstöä, kumppaneita ja asiakkaita luottamuksesta sekä sitoutumisesta näinä epävakoina aikoina.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Purmo Groupin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 on julkaistu tänään, ja se on saatavilla englanniksi ja suomeksi Purmo Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/.

Purmo Group järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä ja puhelinkonferenssina torstaina 10.11.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Erik Hedin esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle ja vastaavat kysymyksiin.

Webcast-lähetys: https://purmogroup.videosync.fi/q3-2022

Puhelinkonferenssilinjat: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009748

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään yllä olevan linkin kautta, ja esittämään kysymykset siten puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekisteröinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla voi osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa viisi liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Erik Hedin, talousjohtaja, Purmo Group Oyj, Puh. +44 (0)7979 363 473
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj, Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 24 maassa ja valmistavat sekä jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Groupin osakkeet ovat listattuna Helsingin Pörssiin kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla