Purmo Groupin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Vahva tulos ja kassavirta, Accelerate PG -ohjelma suunnitelmia edellä

26.04.2023

Purmo Group Oyj | Pörssitiedote | 26.04.2023 klo 08:15 EEST

Tammi–maaliskuu 2023

  • Liikevaihto laski 10 prosenttia 211,7 (236,2) miljoonaan euroon. Orgaaninen 1) liikevaihdon lasku oli 11 prosenttia.
  • Climate Products & Systems-divisioonan liikevaihto laski 13 prosenttia 169,3 (194,5) miljoonaan euroon ja Climate Solutions-divisioonan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 42,5 miljoonaan euroon (41,8).
  • Oikaistu käyttökate laski 9 prosenttia 26,4 (29,2) miljoonaan euroon, vastaten oikaistua käyttökatemarginaalia, joka oli 12,5 (12,4) prosenttia.
  • Liiketulos oli 15,1 (14,1) miljoonaa euroa, joka sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja -3,4 (-7,5) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi -1,2 (-38,9) miljoonaan euroon.
  • Accelerate PG -ohjelman kohdistetut, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) olivat 12,1 miljoonaa euroa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Purmo Group toistaa ohjeistuksen vuodelle 2023. Vuoden oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Vahva tulos ensimmäisen neljänneksen aikana yhdistettynä suunnitelmia edellä olevaan Accelerate PG -ohjelman edistykseen luovat varmuutta loppuvuoden näkymien osalta. Purmo Group toistaa aiemmin viestityt, Accelerate PG -ohjelman tavoitteet – kohdistetut, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) ovat 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Näkyvyys vuodelle 2023 on rajallinen makrotalouden epävarmuudesta johtuen. Markkinaympäristö säilyy haastavana Purmo Groupin kohdemarkkinoilla. Lisäksi ohjeistus huomioi myös sen, että Purmo Group rakentaa valmiuksia edistääkseen tulevaisuuden kasvua, mikä vaikuttaa yhtiön kustannuspohjaan ja siten Accelerate PG -ohjelman nettosäästöihin.

Avainluvut
Milj. euroa 1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 211,7 236,2 -10 % 904,1
Oikaistu käyttökate 2) 26,4 29,2 -9 % 92,9
Oikaistu käyttökate, % 2) 12,5 % 12,4 % 10,3 %
Oikaistu EBITA 2) 19,4 22,3 -13 % 64,6
Oikaistu EBITA, % 2) 9,2 % 9,5 % 7,1 %
Liiketulos 15,1 14,1 7 % 39,0
Liiketulos, % 7,1 % 6,0 % 4,3 %
Tilikauden tulos 6,7 6,5 3 % 13,1
Oikaistu tilikauden tulos 2) 10,1 14,0 -28 % 34,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,16 0,16 0 % 0,32
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 2) 0,24 0,34 -29 % 0,85
Liiketoiminnan rahavirta -1,2 -38,9 97 % 31,1
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso 2) 88,4 18,6 376 % 51,9
Kassakonversio 2) 98,2 % 17,8 % 55,9 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma 2) 326,4 328,2 -1 % 305,0
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, % 2) 12,6 % -0,4 % 3) 12,2 % 3)
Nettovelka 2) 226,9 301,0 -25 % 275,2
Nettovelka / Oikaistu käyttökate 2) 2,52 2,89 -13 % 2,96
1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
2) Purmo Group esittää tiettyjä tunnuslukuja taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authority (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytykset ovat esitetty sivulla 42 tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksessa.
3) Vertailutietoja on oikaistu tunnusluvun laskentakaavan muutoksesta johtuen, katso sivu 42.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäisen neljänneksen markkinaympäristöä kuvasivat korkea inflaatio, kohoavat korkotasot ja heikko kysyntä peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen segmenteissä. Sitä vastoin jälleenmyyjien varastotasot saavuttivat normaalimman tason, ja onnistuimme toteuttamaan hinnankorotuksia ja kustannussäästöjä.

Liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 10 prosenttia 211,7 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate oli 26,4 miljoonaa euroa, laskua 9 prosenttia. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,5 prosenttia.

Vahva tulos Climate Products & Systems -divisioonassa saavutettiin onnistuneella marginaalin ja kustannusten hallinnalla; tulos laski Climate Solutions -divisioonassa vahvaan vertailukauteen nähden vuonna 2022

Uudet liiketoimintadivisioonat, Climate Products & Systems ja Climate Solutions, ovat voimassa ja toimineet tammikuusta 2023 lähtien. Ne kuvaavat yhtiön keskittymistä ratkaisumyynnin lisäämiseksi ja synergioiden luomiseksi konsernissa kokonaisuudessaan.

Kysyntä jatkui heikkona vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja se vaikutti Climate Products & Systems -divisioonan myyntivolyymeihin. Heikkoa liikevaihdon tasoa kompensoitiin onnistuneella marginaalin ja kustannusten hallinnalla. Toteutuneilla hinnankorotuksilla ja onnistuneilla panoskustannusten hallinnalla oli merkittävä vaikutus oikaistuun käyttökatemarginaaliin. Liikevaihto laski 13 prosenttia 169,3 miljoonaan euroon, ja oikaistu käyttökate säilyi lähes viime vuoden tasolla ollen 22,7 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökatemarginaali kasvoi 13,4 prosenttiin (11,8 prosenttiin nähden edeltävänä vuonna).

Climate Solutions -divisioonan tulos laski viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Italiassa kohtasimme normalisoituneemman markkinaympäristön viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden, jota leimasivat erityisen korkeat myyntivolyymit ja hinnat lämpöpumpuissa. Tämä johtui osittain vuoden 2021 tilauskirjan toimituksista. Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 42,5 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu johtui Thermotechin liiketoiminnasta, joka konsolidoitiin konserniin koko neljännekselle yhteen kuukauteen nähden vertailukautena. Oikaistu käyttökate laski 6,2 miljoonaan euroon 8,5 miljoonasta eurosta edellisenä vuonna. Oikaistu käyttökatemarginaali laski 14,7 prosenttiin, verraten 20,2 prosenttiin edellisenä vuonna. Muutos johtui vahvasta vertailukaudesta Italiassa.

Accelerate PG -ohjelma etenee suunnitelmia edellä

Purmo Groupin käynnissä oleva strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelman kehittyi vahvasti ja oli edellä alkuperäisiä suunnitelmia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toteutuneet, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) olivat 12,1 miljoonaa euroa neljänneksen lopussa, ja ne kasvoivat vuoden 2022 lopun 1,4 miljoonasta eurosta. Koko vuoden tavoitteemme on 20 miljoonaa euroa. Merkittävimmät parannukset ohjelman puitteissa ovat muodostuneet hinnoittelun optimoinnista, kustannusten vähennyksistä operatiivisen mallin muutoksien myötä ja hankinnan säästöistä.

Purmo Group laski liikkeeseen 60,0 miljoonan euron vihreän hybridilainan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hybridilainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on varmistaa rahoitus Purmo Groupin strategian nopeuttamiseen tähtäävälle ohjelmalle. Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään Purmo Groupin helmikuussa 2023 julkistaman vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 säilyy ennallaan

Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen ansiosta meillä on hyvät lähtökohdat saavuttaa ohjeistuksemme vuodelle 2023: Purmo Groupin oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Lisäksi, kiitos Accelerate PG:n vahvan tuloksen, olemme luottavaisia, että saavutamme ohjelmalle asetetut tavoitteet – kohdistetut, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) ovat 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Purmo Group järjestää tulosjulkistuksen jälkeen klo 10.00 Suomen aikaa englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä ja puhelinkonferenssina analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja väliaikainen talousjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja Matts Rosenberg esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin.

Webcast-lähetys: https://purmogroup.videosync.fi/2023-q1-results

Puhelinkonferenssilinjat: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010611

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään yllä olevan linkin kautta, ja esittämään kysymykset siten puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekisteröinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla voi osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa viisi liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Matts Rosenberg, väliaikainen talousjohtaja, Purmo Group Oyj
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj, Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi 

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennys-järjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Missiomme on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Meillä on 24 maassa 3 400 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 maassa. Purmo Groupin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.