Purmo Groupin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: Selvä marginaalin parannus ja vakaa oikaistu käyttökate

24.04.2024

Purmo Group Oyj | Pörssitiedote | 24.04.2024 klo 08:15:00 EEST

Tammi–maaliskuu 2024

  • Liikevaihto laski 11 prosenttia 187,9 (211,7) miljoonaan euroon. Liikevaihdon orgaaninen1 lasku oli 12 prosenttia.
  • Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 9 prosenttia 153,3 (169,3) miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 18 prosenttia 34,7 miljoonaan euroon (42,5).
  • Oikaistu käyttökate parani 1 prosentin 26,6 (26,4) miljoonaan euroon.
  • Oikaistu käyttökatemarginaali parani merkittävästi ja oli 14,2 (12,5) prosenttia. Parannusta tukivat Accelerate PG -ohjelman vahva marginaalien hallinta ja kustannussäästöt.
  • Liiketulos kasvoi 17,9 (15,1) miljoonaan euroon, joka sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja -1,4 (-3,4) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 1,0 (-1,2) miljoonaan euroon pääosin rahoituserien ja maksettujen verojen pienentymisen johdosta.
  • Accelerate PG -ohjelman oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) olivat 34,1 miljoonaa euroa (30,1 miljoonaa euroa Q4 2023 lopussa), josta 7,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa Q1 2023) oli ensimmäiselle neljännekselle kohdistuvaa oikaistun käyttökatteen parannusta.

¹ Poislukien valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutukset.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

Vuoden 2024 oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tai korkeammalle tasolle vuoteen 2023 nähden (92,3 miljoonaa euroa).

Jälleenmyyjien varastotasot ovat tasoittuneet, ja matalammat korot tukevat odotuksia markkinoiden asteittaisesta elpymisestä. Vahvat marginaalien hallinnan toimenpiteet luovat varmuutta yhtiön taloudelliselle ohjeistukselle. Lisääntyneillä geopoliittisilla riskeillä ja korkealla yleisellä epävarmuudella voi kuitenkin olla vaikutusta Purmo Groupin ydinmarkkinoihin.

Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma, Accelerate PG, tuottaa parannuksia suunnitelmia nopeammin ja tukee edelleen Purmo Groupin näkymiä vuodelle 2024. Ohjelman kumulatiiviset kohdistetut, oikaistun käyttökatteen parannukset (run-rate) ovat 50,0 miljoonaa euroa ja ne odotetaan saavutettavan vuoden 2024 loppuun mennessä. Ohjelman tavoitteena ovat myös kumulatiiviset nettokäyttöpääoman parannukset, jotka ovat 45,0 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Avainluvut

Milj. euroa 1-3/2024 1-3/2023 Muutos, % 2023
Liikevaihto 187,9 211,7 -11 % 743,2
Oikaistu käyttökate¹ 26,6 26,4 1 % 92,3
Oikaistu käyttökate, %¹ 14,2 % 12,5 % 12,4 %
Oikaistu EBITA¹ 20,3 19,4 4 % 66,3
Oikaistu EBITA, %¹ 10,8 % 9,2 % 8,9 %
Liiketulos 17,9 15,1 19 % 9,7
Liiketulos, % 9,5 % 7,1 % 1,3 %
Tilikauden tulos 9,4 6,7 40 % -9,3
Oikaistu tilikauden tulos¹ 10,5 9,3 13 % 32,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,22 0,16 36 % -0,32
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR¹ ³ 0,26 0,25 2 % 0,68
Liiketoiminnan rahavirta 1,0 -1,2 40,4
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso¹ ² 87,0 88,4 -2 % 75,1
Kassakonversio¹ ² 94,1 % 98,2 % 81,4 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma¹ 303,1 326,4 -7 % 294,7
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %¹ 3,7 % 12,6 % 2,9 %
Nettovelka¹ 230,2 226,9 1 % 219,6
Nettovelka / Oikaistu käyttökate¹ 2,49 2,52 -1 % 2,38

¹ Purmo Group esittää tiettyjä tunnuslukuja taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authority (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytykset ovat esitetty sivulla 41 tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksessa.
² Nettokäyttöpääoman muutos sisältää myytävänä olevat omaisuuserät. Oikaisut yrityshankinnoista sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut olivat yhteensä 6,3 (2,9) miljoonaa euroa.
³ Vertailutietoja kaudelle Q1 2023 on oikaistu tunnusluvun laskentakaavan muutoksesta johtuen, katso sivu 42 tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Purmo Groupin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen marginaali parantui selvästi heikosta markkinatilanteesta huolimatta. Rakennusmarkkinoiden aktiviteetissa ei ollut nähtävillä merkittäviä parantumisen merkkejä avainmarkkinoillamme. Näimme kuitenkin jatkunutta kasvua radiaattoritilauksissa Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämä johtui pääosin varastojen jonkin asteisesta täydentämisestä ja hienoisesta optimismin lisääntymisestä koskien kysynnän elpymistä. Uskomme lähestymistapaamme integroituihin järjestelmiimme ja jatkamme näiden ratkaisuiden edistämistä. Nämä järjestelmät luovat arvoa asentajille ja kestävää elämänlaatua loppukuluttajille.

Oikaistun käyttökatteen kasvu Climate Products & Systems -divisioonassa ja selvä marginaalin parannus Climate Solutions -divisioonassa

Climate Products & Systems -divisioonassa näimme radiaattorimyynnin kasvua joillakin alueilla, mutta kohtasimme toisilla alueilla ja tuoteryhmissä heikkoa kysyntää. Tämä johti 9 prosentin liikevaihdon laskuun neljänneksen aikana. Kysyntä säilyi vaimeana, vaikka näimme lisääntyvää optimismia muutamilla markkina-alueilla, kuten Puolassa. Johtuen vahvasta marginaalinhallinnasta, neljänneksen oikaistu käyttökate kasvoi 5 prosenttia 23,7 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökatemarginaali parani 2,1 prosenttiyksikköä edellisvuoteen nähden.

Climate Solutions -divisioonassa myymme esivalmistettuja ja aikaa säästäviä ratkaisuja asentaja-asiakkaillemme. Ensimmäisellä neljänneksellä näimme Italian markkinoiden jatkavan normalisoitumista yhdistettynä muiden markkinoiden vaihteleviin tuloksiin. Tämän seurauksena liikevaihto laski 18 prosenttia. Vaikka Pohjoismaiden markkinat kamppailevat rakennusmarkkinoiden yleisessä laskusuhdanteessa, solmimme tärkeän sopimuksen Kastelli Talot Oy:n kanssa katsauskauden jälkeen. Kastelli on Suomen suurin esivalmistettujen talojen valmistaja. Purmo Group suunnittelee ja toimittaa lattialämmitysratkaisuja, putkia ja venttiileitä Kastellin taloihin vuosien 2024 ja 2025 aikana. Vaikka divisioonan tulosta tukivat systemaattiset kustannussäästöt, oikaistu käyttökate laski 11 prosenttia 5,6 miljoonaan euroon johtuen osittain vahvasta vertailukaudesta edellisenä vuonna. Tästä huolimatta oikaistu käyttökatemarginaali kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen nähden.

Siirtyminen kohti kasvua menestyksekkäässä Accelerate PG -ohjelmassa

Accelerate PG -ohjelmamme tuotti jälleen kasvavia vuositason parannuksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ohjelman neljännekselle kohdistetut, oikaistun käyttökatteen parannukset olivat 7,8 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset olivat 34,1 miljoonaa euroa. Ohjelmamme tavoite oikaistun käyttökatteen parannuksen osalta säilyy ennallaan 50,0 miljoonassa eurossa vuoden 2024 loppuun mennessä. Samalla kuin varmistamme tavoitellut säästöt, muokkaamme ohjelmaa kohti liikevaihdon kasvua. Tämä toteutuu samalla ohjelman muodolla ja keskittymisellä yksityiskohtiin, jotka ovat tuottaneet upean tuloksen viimeisten vuosien aikana. Kasvuvaiheen aikana ohjelman tavoitteena ovat noin 15,0 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen parannukset vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tie hiilineutraalisuuteen: hiilidioksidikompensoitujenradiaattoreiden tuotanto käynnistyi Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Odottaessamme vihreä teräksen tuotannon alkua H2 Green Steelin tehtaalla Ruotsissa, aloitimme katsauskauden jälkeen huhtikuussa hiilidioksidikompensoitujen, teräksestä valmistettujen elektronisten radiaattoreiden tuotannon tehtaallamme Gatesheadissä, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä vihreässä aloitteessa hyödynnämme Arcelor Mittalin rekisteröityjä vihreän teräksen sertifikaatteja. Niiden avulla voimme investoida lukuisiin aloitteisiin, joilla voimme vähentää vastaavan määrän hiilidioksidipäästöjä.

Ohjeistus vuodelle 2024 säilyy ennallaan, kasvun vaihe alkaa

Ensimmäisellä neljänneksellä 2024 aloitimme asteittain siirtämään keskittymistämme kasvualoitteisiin Accelerate PG -ohjelmassa. Laajemman ja merkittävän kysynnän elpymisen puuttuessa ja APG-ohjelman sekä vahvan marginaalinhallinnan myötä, säilytämme ohjeistuksemme ennallaan. Vuoden 2024 oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tai korkeammalle tasolle vuoteen 2023 nähden (92,3 milj. euroa).

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Purmo Group järjestää tulosjulkistuksen jälkeen klo 10.00 Suomen aikaa englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä ja puhelinkonferenssina analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Jan-Elof Cavander esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin.

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään yllä olevan linkin avulla, ja esittämään kysymykset siten puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekisteröinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla voi osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa viisi liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Jan-Elof Cavander, talousjohtaja, Purmo Group Oyj
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj, Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Missiomme on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Meillä on 23 maassa noin 3 089 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita sekä ratkaisuja yli 100 000 asiakkaallemme yli 100 maassa. Purmo Groupin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla