Purmo Groupin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023: Selvästi parantunut kannattavuus ja kassavirta vahvan operatiivisen toteutuksen ansiosta

25.10.2023

Purmo Group Oyj | Pörssitiedote | 25.10.2023 klo 08:15 EEST

Heinä-syyskuu 2023

 • Liikevaihto laski 19 prosenttia 176,1 (216,3) miljoonaan euroon. Liikevaihdon orgaaninen1 lasku oli 17 prosenttia.
 • Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia 143,0 (171,3) miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 26 prosenttia 33,2 miljoonaan euroon (45,1).
 • Oikaistu käyttökate parani 20 prosenttia 23,5 (19,6) miljoonaan euroon.
 • Oikaistu käyttökatemarginaali parani ja oli 13,3 (9,1) prosenttia. Parannusta tukivat vahva marginaalien hallinta ja Accelerate PG -ohjelman vankka suoritus.
 • Liiketulos oli 11,2 (10,5) miljoonaa euroa, jota rasittivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut -6,2 (-1,0) miljoonaa euroa, jotka liittyivät pääosin Accelerate PG -ohjelman kuluihin.
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 1,1 (-2,2) miljoonaan euroon pääosin nettokäyttöpääoman suotuisan kehityksen johdosta.
 • Accelerate PG -ohjelman oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) olivat 22,4 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa Q2 2023 lopussa), josta 4,8 miljoonaa euroa oli kolmannelle neljännekselle kohdistuvaa oikaistun käyttökatteen parannusta.

Tammi–syyskuu 2023

 • Liikevaihto laski 19 prosenttia 568,2 (697,5) miljoonaan euroon. Liikevaihdon orgaaninen1 lasku oli 18 prosenttia.
 • Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 18 prosenttia 457,0 (557,9) miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 20 prosenttia 111,5 miljoonaan euroon (139,9).
 • Oikaistu käyttökate laski 7 prosenttia 71,1 (76,6) miljoonaan euroon.
 • Oikaistu käyttökatemarginaali parani ja oli 12,5 (11,0) prosenttia.
 • Liiketulos oli 35,2 (40,5) miljoonaa euroa, jota rasittivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut -13,8 (-12,1) miljoonaa euroa, jotka liittyivät pääosin Accelerate PG -ohjelman kuluihin.
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 7,9 (-9,1) miljoonaan euroon pääosin nettokäyttöpääoman suotuisan kehityksen johdosta.
 • Oikaistu operatiivinen kassavirta (viimeisen 12 kuukauden jakso) kasvoi 129 prosenttia 80,1 miljoonaan euroon (35,0).

¹ Poislukien valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutukset.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Purmo Group toistaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2023. Vuoden 2023 oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Vahva marginaalien hallinta osoittaa Purmo Groupin liiketoiminnan vahvuuden. Suunnitelmia edellä oleva Accelerate PG -ohjelma yhdistettynä vahvaan marginaalien hallintaan luo varmuutta loppuvuoden näkymien osalta.

Purmo Group päivittää Accelerate PG -ohjelman tavoitteita vuodelle 2023 ja 2024. Kohdistetut, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) ovat yli 25 miljoonaa euroa (aikaisemmin 20 miljoonaa euroa) vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti yli 40 miljoonaa euroa (aikaisemmin 40 miljoonaa euroa) vuoden 2024 loppuun mennessä. 40 miljoonan euron kumulatiivisten parannuksien odotetaan saavutettavan vuoden 2024 puolivälissä, joka on kaksi neljännestä alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin. Ohjelman tavoitteena ovat myös nettokäyttöpääoman parannukset, jotka ovat yli 10 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä ja yli 30 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Näkyvyys vuodelle 2023 on rajallinen makrotalouden epävarmuudesta johtuen. Markkinaympäristö säilyy haastavana Purmo Groupin kohdemarkkinoilla. Jälleenmyyjien varastotasot Purmo Groupin avainmarkkinoilla ovat kuitenkin normalisoituneet. Lisäksi ohjeistus huomioi myös sen, että Purmo Group rakentaa valmiuksia edistääkseen tulevaisuuden kasvua. Tämä vaikuttaa yhtiön kustannuspohjaan ja siten Accelerate PG -ohjelman nettosäästöihin.

Avainluvut

Milj. euroa 7-9/2023 7-9/2022 Muutos, % 1-9/2023 1-9/2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 176,1 216,3 -19 % 568,2 697,5 -19 % 904,1
Oikaistu käyttökate¹ 23,5 19,6 20 % 71,1 76,6 -7 % 92,9
Oikaistu käyttökate, %¹ 13,3 % 9,1 % 12,5 % 11,0 % 10,3 %
Oikaistu EBITA¹ 18,3 12,5 47 % 51,8 55,4 -6 % 64,6
Oikaistu EBITA, %¹ 10,4 % 5,8 % 9,1 % 7,9 % 7,1 %
Liiketulos 11,2 10,5 7 % 35,2 40,5 -13 % 39,0
Liiketulos, % 6,3 % 4,8 % 6,2 % 5,8 % 4,3 %
Tilikauden tulos 4,5 5,3 -16 % 14,1 20,2 -30 % 13,1
Oikaistu tilikauden tulos¹ 10,7 6,3 68 % 27,9 32,3 -14 % 34,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,08 0,13 -38 % 0,27 0,49 -44 % 0,32
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR¹ 0,23 0,15 50 % 0,61 0,78 -23 % 0,85
Liiketoiminnan rahavirta 1,1 -2,2 7,9 -9,1 31,1
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso¹ ² 80,1 35,0 129 % 44,0
Kassakonversio¹ ² 91,6 % 35,3 % 47,7 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma¹ 327,1 333,4 -2 % 305,0
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %¹ ³ 10,5 % -0,4 % 12,2 %
Nettovelka¹ 238,4 288,3 -17 % 275,2
Nettovelka / Oikaistu käyttökate¹ 2,73 2,91 -6 % 2,96

¹ Purmo Group esittää tiettyjä tunnuslukuja taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authority (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytykset ovat esitetty sivulla 42 tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksessa.
² Nettokäyttöpääoman muutos sisältää myytävänä olevat omaisuuserät. 2022 vertailutietoa on oikaistu 9,6 miljoonan euron arvonalentumisella liittyen Venäjän liiketoimintaan.
³ Vertailutietoja on oikaistu tunnusluvun laskentakaavan muutoksesta johtuen, katso sivu 43 tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökatteemme parani 23,5 miljoonaan euroon, joka on 20 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna. Tämä oli vahvan operatiivisen toteutuksen ansiota, joka paransi oikaistua käyttökatemarginaaliamme 4,3 prosenttiyksikköä viime vuoteen nähden heikosta markkinaympäristöstä huolimatta. Nämä merkittävät ja kestävät parannukset vahvistavat Purmo Groupia taloudellisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä tukevat oikaistun käyttökatemarginaalin tavoitettamme, joka on yli 15 prosenttia.

Climate Products & Systems paransi tulostaan, kun Climate Solutions -divisioonaan vaikuttivat Italian markkinoiden korjausliike ja Pohjoismaiden vahva laskusuhdanne

Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia 143,0 miljoonaan euroon neljänneksen aikana jatkuneen, heikon markkinaympäristön seurauksena. Divisioona kuitenkin paransi sen oikaistua käyttökatetta 45 prosentilla marginaalin hallinnan toimenpiteiden, alhaisempien raaka-aineiden hintojen ja Accelerate PG -ohjelman rakenteellisten parannusten johdosta.

Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 26 prosenttia neljänneksen aikana. Pääosa divisioonan liikevaihdosta muodostuu Italiasta ja Pohjoismaista, jotka ovat kohdanneet markkinoiden korjausliikkeen ja voimakkaan laskusuhdanteen vuoden aikana. Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta ratkaisumyyntikonseptimme on saavuttamassa jalansijaa. Euroopan energiaremontoinnin aalto, jonka seurauksena kaasukattilat on vaihdettava lämpöpumppuihin, vauhdittaa kysyntää kokonaisratkaisuille. Lämpöpumput tuottavat matalan lämpötilan vettä ja ne tulee yhdistää tehokkaisiin lämmönjakajiin sekä ohjauslaitteisiin, jotta loppukäyttäjät voivat nauttia korkeamman energiatehokkuuden eduista. Tämän kehityksen taustalla arvioimme, että tehokkaiden radiaattoreiden kysyntä osana lämpöpumppujärjestelmää tulee kasvamaan vahvasti tulevaisuudessa.

Accelerate PG tuki tuloskehitystä ja tuotti 4,8 miljoonan euron tulosparannuksen vuosineljännekselle

Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelmamme, Accelerate PG, tuki jälleen tuloskehitystämme ja tuotti kohdistettuja, oikaistun käyttökatteen vuositason parannuksia 22,4 miljoonaa euroa kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Kolmannelle neljännekselle kohdistetut parannukset olivat 4,8 miljoonaa euroa. Nämä parannukset olivat pääosin hinnoittelun optimointia, hankinnan säästöjä ja operatiivisen mallin muutoksista johtuvia kustannussäästöjä. Lisäksi saavutimme parannuksia nettokäyttöpääoman tehokkuudessa. Ohjelman vahvan suorituksen myötä päivitämme ohjelman tavoitteita, jotka ovat yli 25 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset vuodelle 2023 ja yli 40 miljoonan euron vuositason parannukset vuodelle 2024. Ohjelman tavoitteena ovat myös nettokäyttöpääoman parannukset, jotka ovat yli 10 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä ja yli 30 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vahva tuote- ja ratkaisuinnovaatioiden sarja neljänneksen aikana

Neljänneksen aikana lanseerasimme useita tuote- ja ratkaisuinnovaatioita. Ne sopivat asiakkaillemme, joiden toiveina ovat vanhojen lämmitysjärjestelmien helppo korvaaminen ja energiasäästöt. Kokonaisratkaisuissa lanseerasimme helposti asennettavan tarjooman Itävallassa, jonka jakelu tullaan laajentamaan koko Eurooppaan tulevaisuudessa. Tässä ratkaisussa yhdistyvät suosittu ULOW-lämpöpumppuradiaattorimme, lattialämmitystuotteet ja yhteistyökumppanimme toimittama lämpöpumppu. Se sisältää myös muita tuotteita Purmo Groupilta, asiakaspalvelun ja -tuen lisäksi.

Tärkeä lisäys älytuotteisiimme oli iQ-ohjausjärjestelmä. Se toimii langattomalla yhteydellä ja tarjoaa minkä tahansa lämpöpumpun lämmityksen sekä viilennyksen säädön monien muiden edistyneiden toiminnallisuuksien ohella.

Koko vuoden ohjeistus ennallaan

Säilytämme ohjeistuksemme ennallaan vuodelle 2023 johtuen vahvoista toimenpiteistämme, joiden avulla torjumme markkinoiden vastatuulia. Vuoden oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Purmo Group järjestää tulosjulkistuksen jälkeen klo 10.00 Suomen aikaa englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä ja puhelinkonferenssina analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Jan-Elof Cavander esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin.

Webcast-lähetys: https://purmogroup.videosync.fi/2023-q3-results

Puhelinkonferenssilinjat: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010613

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään yllä olevan linkin avulla, ja esittämään kysymykset siten puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekisteröinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla voi osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa viisi liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Jan-Elof Cavander, talousjohtaja, Purmo Group Oyj
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj, Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennys-järjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Missiomme on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Meillä on 24 maassa noin 3 170 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 maassa. Purmo Groupin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner