Purmo Groupin puolivuosikatsaus 2023: Onnistunut marginaalien hallinta haasteellisten markkinaolosuhteiden aikana, Accelerate PG tukee koko vuoden näkymiä

19.07.2023

Purmo Group Oyj | Pörssitiedote | 19.07.2023 klo 08:15 EEST

Huhti–kesäkuu 2023
• Liikevaihto laski 26 prosenttia 180,3 (245,0) miljoonaan euroon. Orgaaninen¹ liikevaihdon lasku oli 25 prosenttia.
• Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 25 prosenttia 144,7 (192,1) miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 32 prosenttia 35,8 miljoonaan euroon (52,9).
• Oikaistu käyttökate laski 24 prosenttia 21,2 (27,8) miljoonaan euroon.
• Oikaistu käyttökatemarginaali parani ja oli 11,8 (11,4) prosenttia. Parannusta tuki onnistunut marginaalien hallinta molemmissa divisioonissa.
• Liiketulos oli 9,0 (15,9) miljoonaa euroa, jota rasittivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut -4,2 (-3,6)
miljoonaa euroa.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 8,1 (32,0) miljoonaa euroa.
• Accelerate PG -ohjelman oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) olivat 16,5 miljoonaa euroa, josta 3,4 miljoonaa euroa oli toiselle vuosineljännekselle kohdistuvaa oikaistun käyttökatteen parannusta.

Tammi–kesäkuu 2023
• Liikevaihto laski 19 prosenttia 392,1 (481,2) miljoonaan euroon. Orgaaninen¹ liikevaihdon lasku oli 18 prosenttia.
• Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 19 prosenttia 314,0 (386,6) miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia 78,3 miljoonaan euroon (94,7).
• Oikaistu käyttökate laski 16 prosenttia 47,7 (57,0) miljoonaan euroon.
• Oikaistu käyttökatemarginaali parani ja oli 12,2 (11,9) prosenttia.
• Liiketulos oli 24,0 (30,0) miljoonaa euroa, jota rasittivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut -7,6 (-11,1)
miljoonaa euroa.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 6,8 (-6,9) miljoonaa euroa.
• Oikaistu operatiivinen kassavirta (viimeisen 12 kuukauden jakso) kasvoi 75 prosenttia 67,8 miljoonaan euroon (38,8).

¹ Poislukien valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutukset.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Purmo Group toistaa ohjeistuksen vuodelle 2023. Vuoden oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Vahva marginaalien hallinta osoittaa Purmo Groupin liiketoiminnan vahvuuden. Suunnitelmia edellä oleva Accelerate PG -ohjelma yhdistettynä vahvaan marginaalien hallintaan luo varmuutta loppuvuoden näkymien osalta. Purmo Group toistaa aiemmin viestityt, Accelerate PG -ohjelman tavoitteet – kohdistetut, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) ovat 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Näkyvyys vuodelle 2023 on rajallinen makrotalouden epävarmuudesta johtuen. Markkinaympäristö säilyy haastavana Purmo Groupin kohdemarkkinoilla. Lisäksi ohjeistus huomioi myös sen, että Purmo Group rakentaa valmiuksia edistääkseen tulevaisuuden kasvua. Tämä vaikuttaa yhtiön kustannuspohjaan ja siten Accelerate PG -ohjelman nettosäästöihin.

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/2023 4-6/2022 Muutos, % 1-6/2023 1-6/2022 Muutos, % 2022
Liikevaihto 180,3 245,0 -26 % 392,1 481,2 -19 % 904,1
Oikaistu käyttökate¹ 21,2 27,8 -24 % 47,7 57,0 -16 % 92,9
Oikaistu käyttökate, %¹ 11,8 % 11,4 %   12,2 % 11,9 %   10,3 %
Oikaistu EBITA¹ 14,1 20,6 -32 % 33,5 43,0 -22 % 64,6
Oikaistu EBITA, %¹ 7,8 % 8,4 %   8,6 % 8,9 %   7,1 %
Liiketulos 9,0 15,9 -44 % 24,0 30,0 -20 % 39,0
Liiketulos, % 5,0 % 6,5 %   6,1 % 6,2 %   4,3 %
Tilikauden tulos 2,9 8,4 -65 % 9,6 14,9 -35 % 13,1
Oikaistu tilikauden tulos¹ 7,1 12,0 -41 % 17,2 25,9 -34 % 34,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,04 0,20 -79 % 0,19 0,36 -46 % 0,32
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR¹ 0,14 0,29 -50 % 0,38 0,63 -40 % 0,85
Liiketoiminnan rahavirta 8,1 32,0 -75 % 6,8 -6,9   31,1
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso¹ ²       67,8 38,8 75 % 44,0
Kassakonversio¹ ²       81,2 % 37,0 %   47,7 %
Operatiivinen sijoitettu pääoma¹       321,3 307,3 5 % 305,0
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %¹ ³       10,8 % -1,0 %   12,2 %
Nettovelka¹       230,7 279,3 -17 % 275,2
Nettovelka / Oikaistu käyttökate¹       2,76 2,66 4 % 2,96

¹ Purmo Group esittää tiettyjä tunnuslukuja taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authority (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytykset ovat esitetty sivulla 41 tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksessa.
² Nettokäyttöpääoman muutos sisältää myytävänä olevat omaisuuserät. 2022 vertailutietoa on oikaistu 7,9 miljoonan euron arvonalentumisella liittyen Venäjän liiketoimintaan.
³ Vertailutietoja on oikaistu tunnusluvun laskentakaavan muutoksesta johtuen, katso sivu 42 tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Toisella vuosineljänneksellä näimme matalien volyymien markkinaympäristön sekä jatkuneen heikon markkinasentimentin molemmissa liiketoimintadivisioonissa. Varastotasot jakelukanavissa ovat normalisoituneet, mutta varastojen täydennystä ei ole vielä nähtävissä. Vahvat hinnoittelu- ja kustannustenhallinnan toimenpiteet sekä hyvä kilpailuasemamme tukivat meitä parantamaan marginaaleja molemmissa divisioonissa. Lisäksi raaka-aineiden hinnat kehittyivät suotuisasti neljänneksen aikana.

Accelerate PG -ohjelmamme jatkoi edellä suunnitelmia, mikä lievensi heikon kysynnän vaikutuksia. Ohjelma, joka keskittyy liikevaihdon kasvun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman tehokkuuden parantamiseen, tukee taloudellista kehitystämme vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

Konsernin liikevaihto laski 26 prosenttia 180,3 miljoonaan euroon, ja oikaistu käyttökate laski 21,2 miljoonaan euroon, laskua 24 prosenttia. Oikaistu käyttökatemarginaali parani ja oli 11,8 prosenttia (11,4 prosenttia edeltävänä vuonna).

Matalammat volyymit, mutta parantuneet marginaalit molemmissa divisioonissa

Neljänneksen aikana volyymit laskivat Climate Products & Systems -divisioonassa, mikä johtui Euroopan heikoista uudisrakentamisen ja peruskorjaamisen markkinoista. Siitä huolimatta oikaistu käyttökatemarginaali parani 12,0 prosenttiin (verrattuna 11,1 prosenttiin edellisenä vuonna) onnistuneen marginaalien hallinnan myötä. Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski Italian markkinoiden normalisoitumisen johdosta. Oikaistu käyttökatemarginaali saavutti vankan tason ollen 18,4 prosenttia (16,4 prosenttia edeltävänä vuonna) haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta. Pitkällä aikavälillä vihreän siirtymän, energiatehokkuus mukaan lukien, odotetaan tukevan vahvasti Purmo Groupin liiketoimintaa.

Accelerate PG -ohjelma edistyy edellä suunnitelmia

Accelerate PG -ohjelmamme tuottaa parannuksia edellä suunnitelmia. Ohjelman toteutuneet, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset ylsivät 16,5 miljoonaan euroon toisen vuosineljänneksen lopussa. Toteutetut toimenpiteet pitävät sisällään hinnoittelun optimointia, henkilöstökustannusten vähennyksiä, hankintojen säästöjä ja nettokäyttöpääoman tehostumista. Olemme luottavaisia, että saavutamme tavoitteemme oikaistun käyttökatteen vuositason parannuksille (run-rate), joka on 20 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Osana ohjelmaa ja paneeliradiaattorimarkkinoiden ylikapasiteetin seurauksena, olemme käynnistäneet konsultaatioprosessin työntekijöidemme edustajien kanssa aikomuksestamme lopettaa paneeliradiaattoreiden tuotanto tehtaallamme Zonhovenissa, Belgiassa.

Tuoteinnovaatioita neljänneksen aikana

Toimme kaksi tuoteinnovaatiota markkinoille. Elektronisista lämmönlähteistä on tulossa entistä tärkeämpiä, minkä seurauksena lanseerasimme uuden Yali Plus -radiaattorisarjan. Yali-tuotteet sisältävät parannetun Unisenza Plus -ohjausjärjestelmän yhdistettynä sen integroituun mobiilisovellukseen, joka tarjoaa käytön helppoutta ja lisätoiminnallisuuksia. Lisäksi olemme parantaneet PE-Xc -putkivalikoimamme materiaaleja, mikä nopeuttaa ja tarjoaa joustavampaa asennusta asiakkaillemme.

Sopimus Venäjän liiketoiminnan myynnistä

28. huhtikuuta solmimme sopimuksen kaiken Venäjän liiketoiminnan, sisältäen kaikki siihen liittyvät varat ja velat, myynnistä IPLS:lle. Kaupan toteutuminen on riippuvainen viranomaisen hyväksynnästä Venäjällä, minkä odotetaan saatavan kolmannen neljänneksen 2023 aikana.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 säilyy ennallaan

Toisen neljänneksen aikana Accelerate PG -ohjelma jatkoi vakaata kehitystään, ja vastasimme vahvasti heikkoon kysyntään tehokkaalla marginaalien hallinnalla. Tästä syystä säilytämme ohjeistuksemme vuodelle 2023 ennallaan: Vuoden oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Purmo Group järjestää tulosjulkistuksen jälkeen klo 10.00 Suomen aikaa englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä ja puhelinkonferenssina analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Jan-Elof Cavander esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin.

Webcast-lähetys: https://purmogroup.videosync.fi/2023-q2-results
Puhelinkonferenssilinjat: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010612

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään yllä olevan linkin avulla, ja esittämään kysymykset siten puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekisteröinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla voi osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa viisi liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Jan-Elof Cavander, talousjohtaja, Purmo Group Oyj
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj, Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennys-järjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Missiomme on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Meillä on 24 maassa noin 3 160 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 maassa. Purmo Groupin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner