Purmo Groupin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022: Vahva tuloskasvu jatkui ICS-liiketoiminnassa, Radiators-liiketoiminnan heikko kysyntä vaikutti konsernin kannattavuuden kehitykseen

09.02.2023

Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 9.2.2023 klo 08.15

Loka–joulukuu 2022

 • Liikevaihto laski 7 prosenttia 206,6 (222,6) miljoonaan euroon. Orgaaninen1) liikevaihdon lasku oli 10 prosenttia.
 • ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 99,7 miljoonaan euroon (79,7) ja Radiators-divisioonan liikevaihto laski 25 prosenttia 106,9 miljoonaan euroon (142,9).
 • Oikaistu käyttökate laski 28 prosenttia 16,3 (22,6) miljoonaan euroon, vastaten oikaistua käyttökatemarginaalia, joka oli 7,9 (10,1) prosenttia.
 • Liiketulos oli -1,5 (-41,9) miljoonaa euroa, joka sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja 9,7 (57,7) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 40,2 (32,2) miljoonaan euroon.
 • 5.10.2022 strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman yhteydessä julkaistiin uusi organisaatiorakenne; uusi organisaatio astui voimaan 1.1.2023 ja se koostuu kahdesta liiketoimintadivisioonasta: Climate Products & Systems ja Climate Solutions.

Tammi–joulukuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 904,1 (843,6) miljoonaan euroon. Orgaaninen1) liikevaihdon kasvu oli 3 prosenttia.
 • ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 26 prosenttia 425,3 miljoonaan euroon (337,2) ja Radiators-divisioonan liikevaihto laski 5 prosenttia 478,8 miljoonaan euroon (506,3).
 • Oikaistu käyttökate laski 11 prosenttia 92,9 (103,9) miljoonaan euroon, vastaten oikaistua käyttökatemarginaalia, joka oli 10,3 (12,3) prosenttia.
 • Liiketulos oli 39,0 (3,5) miljoonaa euroa, joka sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja 21,7 (70,2) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 31,1 (35,4) miljoonaa euroa.
 • Strateginen yritysosto Thermotechistä saatiin päätökseen 1.3.2022.
 • Ehdotettu pääomanpalautus vuodelta 2022 on 0,36 euroa C-sarjan osakkeelta ja 0,07 euroa F-sarjan osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023
Purmo Group odottaa vuoden oikaistun käyttökatteen asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Näkyvyys vuodelle 2023 on rajallinen geopoliittisesta ja makrotalousympäristön epävarmuudesta johtuen. Epävarmuus vaikuttaa Purmo Groupin kohdemarkkinoihin. Yhtiö jatkaa aktiivisesti tilanteen hallintaa, parantaen taloudellista suorituskykyään muun muassa hinnoittelu- ja kustannussäästötoimenpiteiden avulla. Purmo Group toistaa aiemmin viestityt, strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman tavoitteet – annualisoidun, oikaistun käyttökatteen parannukset ovat 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Avainluvut

Milj. euroa 10–12/2022 10–12/2021 Muutos, % 2022 2021 Muutos, %
Liikevaihto 206,6 222,6 -7 % 904,1 843,6 7 %
Oikaistu käyttökate 16,3 22,6 -28 % 92,9 103,9 -11 %
Oikaistu käyttökate, % 7,9 % 10,1 % 10,3 % 12,3 %
Oikaistu EBITA 9,2 16,5 -44 % 64,6 % 76,6 -16 %
Oikaistu EBITA, % 4,4 % 7,4 % 7,1 % 9,1 %
Liiketulos -1,5 -41,9 96 % 39,0 3,5 1025 %
Liiketulos, % -0,7 % -18,8 % 4,3 % 0,4 %
Tilikauden tulos -7,0 -46,7 85 % 13,1 -18,8 170 %
Oikaistu tilikauden tulos 2,6 11,0 -76 % 34,9 51,4 -32 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR2) -0,17 -1,58 89 % 0,32 -0,65 149 %
Oikaistu osakekohtainen tulos,
laimentamaton, EUR2)
0,06 0,39 -85 % 0,85 1,77 -52 %
Liiketoiminnan rahavirta 40,2 32,2 25 % 31,1 35,4 -12 %
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12
kuukauden jakso3)
51,9 50,28) 3 %
Kassakonversio4) 55,9 % 48,3 %8)
Operatiivinen sijoitettu pääoma5) 305,0 271,8 12 %
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %6) 12,8 % 1,3 %
Nettovelka 275,2 239,5 15 %
Nettovelka / Oikaistu käyttökate7) 2,96 2,31 29 %

1)Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla
2)Vertailukauden osakemäärä on Purmo Group Oy Ab:n. Ennen 31.12.2021 fuusiota Purmo Group Oy Ab:lla oli 11 073 834 osaketta, jotka on konvertoitu käyttäen 31.12.2021 fuusion konversiosuhdetta 2,600334506.
3)12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneilla.
4)Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella, kumpikin 12 kuukauden jaksolta.
5)Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuus.
6)Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla. Ilman kertaluontoisia eriä sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto oli 1,0 % (22,0 %).
7) 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate.
8)Luvut kaudelle 1-12/2021 oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2021 oikaisemattomiin avainlukuihin vaikuttaa IFRS 2 mukaisesti kirjattu 52,3 miljoonan euron tulosvaikutteinen erä, joka johtui Purmo Group Oyj:n ja Purmo Group Oy Ab:n sulautumisesta. Erä oli kertaluontoinen eikä sillä ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2021 oikaisemattomiin tunnuslukuihin vaikuttavat myös muut 17,9 miljoonan euron kertaluontoiset erät.

Toimitusjohtajan katsaus

Markkinat säilyivät haastavina sekä peruskorjaamisen että uudisrakentamisen markkinoilla neljännellä vuosineljänneksellä. Tämä johti heikkoon kysyntään etenkin Radiators-liiketoiminnassa. Huolimatta yleisestä negatiivisesta markkinasentimentistä, ICS-liiketoimintamme suoriutui vahvasti ja kehitystä tuki erityisesti Emmetin ratkaisuliiketoimintamme Italiassa.

Liikevaihto laski 7 prosenttia 206,6 miljoonaan euroon neljännellä vuosineljänneksellä ja oikaistu käyttökate oli 16,3 miljoonaa euroa; laskua 28 prosenttia. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 7,9 prosenttia.

Koko vuoden 2022 osalta liikevaihto ylsi 904,1 miljoonaan euroon; kasvua 7 prosenttia. Oikaistu käyttökate oli 92,9 miljoonaa euroa; laskua 11 prosenttia. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 10,3 prosenttia.

Vahvaa kasvua ICS-liiketoiminnassa, heikko kysyntä vaikutti Radiators-liiketoimintaan

ICS-liiketoimintamme kehitys oli vankkaa neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 99,7 miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökate oli 11,4 miljoonaa euroa; kasvua 17 prosenttia. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 11,4 prosenttia. ICS:n liikevaihto koko vuodelle kasvoi 26 prosenttia yltäen 425,3 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate kasvoi 19 prosenttia 51,9 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,2 prosenttia. Todistimme samankaltaista asiakaskäyttäytymistä ja kysyntää sekä neljänneksen aikana että läpi koko vuoden: kasvua saavutettiin aurinkopaneeleissa ja ilmalämpöpumpuissa.

Radiators-liiketoimintaamme haastoi jatkunut, matala kysyntä neljännellä vuosineljänneksellä. Neljänneksen liikevaihto oli 106,9 miljoonaa euroa; laskua 25 prosenttia. Oikaistu käyttökate oli 8,1 miljoonaa euroa, vastaten 46 prosentin laskua. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 7,6 prosenttia. Koko vuonna Radiators-divisioonan liikevaihto oli 478,8 miljoonaa euroa; laskua 5 prosenttia. Oikaistu käyttökate oli 50,3 miljoonaa euroa, laskua 24 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 10,5 prosenttia.

Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma käynnissä

Lokakuussa julkistimme strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman strategiamme toteuttamisen vahvistamiseksi. Accelerate PG ohjelma pitää sisällään laaja-alaisia strategisia ja operatiivisia toimia, ja se keskittyy ensisijaisesti liikevaihdon kasvun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman parantamiseen ja tukee pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista. Ohjelman tavoitteena on parantaa annualisoitua, oikaistua käyttökatetasoa 20 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä ja 40 miljoonalla eurolla kumulatiivisesti vuoteen 2024 mennessä.

Ohjelma on parhaillaan täydessä vauhdissa ja edistyy suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2022 lopussa meillä oli jo yli 150 hyväksyttyä aloitetta, jotka tukevat kohdistettujen parannusten saavuttamista. Käyttökatteeseen liittyvät, toteutetut parannukset olivat 1,4 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa, ja ne ovat odotuksien mukaiset ottaen huomioon ohjelman aloitteiden vaiheistus.

Julkistimme myös uuden organisaatiorakenteen ohjelman ajamiseksi, kohdistaaksemme resurssit vastaamaan strategista suuntaamme ja asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi. Uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2023 ja koostuu kahdesta liiketoimintadivisioonasta: Climate Products & Systems ja Climate Solutions.

Kuten aiemmin todettu, ratkaisumyyntimme oli vahvaa Italiassa sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko vuoden aikana. Olimme myös aktiivisia älytuotteiden kehittämisessä läpi koko vuoden. Neljännellä vuosineljänneksellä kehitimme jännittäviä innovaatiota. ICS-divisioona kehitti Unisenza PLUS -säädinvalikoiman, joka on rakennettu alkuperäisen Unisenza lattialämmitysalustan pohjalta. Unisenza PLUS on seuraava askel kohti kokonaisvaltaista säädinjärjestelmää, joka tekee mahdolliseksi useiden Purmo Groupin tuotteiden, kuten elektronisiin radiaattoreihin sopivien venttiilien ja langattomien termostaattien, yhdistämisen osaksi yhteistä sisäilman mukavuusratkaisujen kokonaisuutta. Laitteet ovat mukautettuja kodin tulevaisuuden automaatioalustoihin, jotka ovat kolmannen osapuolen tarjoamia.

Purmo Group jatkoi lukuisien yritysostomahdollisuuksien arviointia vuoden aikana ja keskittyi erityisesti yhtiöihin, jotka ovat aktiivisia ratkaisumyynnin, ilmalämpöpumppujen ja ilmanvaihdon aloilla. Venäjän liiketoiminnasta luopuminen on käynnissä.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Purmo Groupin oikaistun käyttökatteen odotetaan asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden (92,9 miljoonaa euroa). Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Näkyvyys vuodelle 2023 on rajallinen geopoliittisesta ja makrotalousympäristön epävarmuudesta johtuen. Epävarmuus vaikuttaa Purmo Groupin kohdemarkkinoihin. Yhtiö jatkaa aktiivisesti tilanteen hallintaa, parantaen taloudellista suorituskykyään muun muassa hinnoittelu- ja kustannussäästötoimenpiteiden avulla. Purmo Group toistaa aiemmin viestityt, strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman tavoitteet – annualisoidun, oikaistun käyttökatteen parannukset ovat 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Haluan kiittää sijoittajia, asiakkaita, toimittajia ja Purmo Groupin henkilöstöä vahvasta tuesta aikana, jota leimaa epätavanomaisuus. Odotan innolla yhteisen matkan jatkumista vuonna 2023.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Purmo Group järjestää tulosjulkistuksen jälkeen klo 10.00 Suomen aikaa englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä ja puhelinkonferenssina analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi esittelee tuloksen ja vastaa kysymyksiin.

Webcast-lähetys: https://purmogroup.videosync.fi/financial_statements_2022

Puhelinkonferenssilinjat: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010247

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään yllä olevan linkin kautta, ja esittämään kysymykset siten puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekisteröinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla voi osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa viisi liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Purmo Group Oyj

Lisätietoja:
Matts Rosenberg, väliaikainen talousjohtaja, Purmo Group Oyj
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj, Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3,500 ammattilaista toimivat 24 maassa ja valmistavat sekä jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Groupin osakkeet ovat listattuna Helsingin Pörssiin kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner