Purmo Groupin vihreän hybridilainan listalleottoesite saatavilla ja listalleottohakemus jätetty

20.03.2023

Purmo Group Oyj, Listalleottoesite, 20.03.2023 klo 16.30

Purmo Group Oyj (”Purmo Group”) tiedotti 16.2.2023 päätöksestään laskea liikkeeseen 60 miljoonan euron suuruinen vihreä hybridilaina (”Hybridilaina”). Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko tulee olemaan kiinteä 9,5 prosenttia 23.2.2026 asti, minkä jälkeen Hybridilainan neljännesvuosittainen kuponkikorko on vaihtuva jokaisena koronmaksupäivänä. Hybridilainalla ei ole tiettyä eräpäivää eikä Purmo Group ole velvollinen maksamaan, ostamaan tai lunastamaan takaisin Hybridilainaa tiettynä päivänä. Purmo Groupilla on mahdollisuus lunastaa Hybridilaina tarkistuspäivänä 23.2.2026.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Hybridilainan listalleottoesitteen, joka tulee olemaan saatavilla englanninkielisenä Purmo Groupin verkkosivustolta osoitteesta https://investors.purmogroup.com/fi/vihrearahoitus/.

Purmo Group on tänään jättänyt hakemuksen Hybridilainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynnin Hybridilainalla odotetaan alkavan arviolta 22.3.2023.

Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään Purmo Groupin 13.2.2023 julkistaman vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti (Green Finance Framework).

Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Nordea Bank Abp toimi vihreän rahoituksen strukturoinnin neuvonantajana (Sole Green Structuring Advisor). Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimi Purmo Groupin oikeudellisena transaktioneuvonantajana.

Lisätietoja:
Tanja Träff, rahoitusjohtaja, Purmo Group Oyj
Puh. +358 40 750 1184
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj
Puh. +358 40 527 1427

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi

Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennys-järjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Missiomme on olla maailman johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Meillä on 24 maassa 3 400 työntekijää, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 maassa. Purmo Groupin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Purmo Groupin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Hybridilainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Hybridilainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Hybridilainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Hybridilainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Hybridilainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Purmo Groupin arvopapereita, kuten Hybridilainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Purmo Groupilla tai pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Purmo Groupin arvopapereihin, kuten Hybridilainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Hybridilainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Hybridilainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner