Virala Acquisition Company Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

10.08.2021

VIRALA ACQUISITION COMPANY OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2021 KLO 12.30

Virala Acquisition Company Oyj:n (”VAC”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 13.6.2021. Toistaiseksi voimassa olevan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella vuosittain ja muutoin tarvittaessa ehdotuksia hallituksen jäsenten, mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, valintaan ja palkitsemiseen liittyen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten.

VAC:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta suurimipien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Lisäksi VAC:n hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Oikeus nimittää henkilö VAC:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan määräytyi 31.7.2021 osakasluetteloon merkittyjen omistusten ja niistä saatujen selvitysten perusteella.

VAC:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on nimetty:

  • Alexander Ehrnrooth, Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja ja VAC:n hallituksen puheenjohtaja
  • Peter Seligson, Ahlstrom Invest B.V
  • Jarkko Takanen, Jussi Capital Oy

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 10.8.2021 päättänyt valita keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi Alexander Ehrnroothin.

Virala Acquisition Company Oyj

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Charlotta Palm, projektiassistentti, Virala Oy Ab, +358 50 357 5566

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.virala.fi

Tietoa VAC:sta

Virala Acquisition Company Oyj eli VAC on suomalainen, suomalaiseen pääomamarkkinaan suunniteltu yritysostoyhtiö. VAC:n tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa yksi tai useampi yritysosto, ja niiden avulla luoda merkittävää arvoa niin osakkeenomistajille kuin kohdeyhtiölle, ja samalla monipuolistaa Suomen pääomamarkkinoita. VAC etsii yhtä tai useampaa yhtiötä ja/tai -liiketoimintaa, jotka ovat yritysarvolla mitattuna arviolta 50–500 miljoonaa euroa. Perustajaosakkaana yhtiössä on teollinen omistajayhtiö Virala, joka on sitoutunut hankittavien yhtiöiden pitkäjänteiseksi ankkuriomistajaksi ja kehittäjäksi. www.virala.fi

Tietoa Viralasta

Virala on perinteikäs teollinen omistajayhtiö. Virala-konsernin omistamiin yhtiöihin kuuluu sekä perhe- ja yhteisomisteisia että julkisen kaupankäynnin kohteena olevia ja yksityisiä yhtiöitä, joissa Virala toimii aktiivisena omistajana ja joissa sillä on merkittävä omistus. Lisäksi konserni hallinnoi aktiivisesti globaalia sijoitusportfoliota, johon kuuluu pääoma-, venture capital- ja kiinteistösijoituksia. Vuonna 2020 Virala-konserni oli pääomistajana kolmessa listatussa yhtiössä Suomessa ja Ruotsissa. Näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 4,6 miljardia euroa ja niissä työskenteli yli 13 000 työntekijää ympäri maailmaa. Virala-konsernin keskimääräinen vuotuinen oman pääoman tuotto on aikavälillä 2014–2020 ollut 24,7 prosenttia. Virala-konsernin emoyhtiön Virala Oy Ab:n omistavat Alexander ja Albert Ehrnrooth.