Virala Acquisition Companyn listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

28.06.2021

VIRALA ACQUISITION COMPANY OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.6.2021 KLO 13:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.

Virala Acquisition Company Oyj:n (“VAC” tai “Yhtiö”) hallitus on tänään 28.6.2021 päättänyt suunnitellun listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Instituutioannissa ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 10,00 euroa osakkeelta, mikä yhteensä vastaa Yhtiön noin 107,8 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen. Listautumisanti ylimerkittiin ja se herätti merkittävää kiinnostusta useilta pitkäjänteiseen sijoittamiseen keskittyneiltä suomalaisilta ja pohjoismaisilta instituutioilta, sukujen sijoitusyhtiöiltä ja yksityisiltä sijoittajilta. Kaupankäynnin Yhtiön C-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021.

Listautumisannissa VAC laskee liikkeeseen 10 750 000 uutta Yhtiön C-sarjan osaketta (“Tarjottavat Osakkeet”), mikä vastaa noin 99,7 prosenttia Yhtiön C-sarjan osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Yhtiön hallitus päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää 1 250 000 uudella C-sarjan osakkeella Instituutioannissa. Koska edellä mainitun lisäosake-erän johdosta Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-sarjan osakkeeseen, hallitus päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää edelleen 500 000 C-sarjan osakkeella osana Virala Oy Ab:n (”Virala”) merkintäsitoumusta (yhdessä ”Lisäosake-erät”).

Listautumisannissa 750 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”) ja 10 000 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”). Yleisöannissa annetut sitoumukset hyväksytään kokonaan 300 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 57,8 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 3 200 osakkeenomistajaan.

Alexander Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

”Koko tiimimme puolesta olen erittäin iloinen Virala Acquisition Companyn listautumisannin lopputuloksesta. Sijoittajien vahvan kiinnostuksen takia nostimme annin kokoa lopulta huomattavasti alkuperäisestä tavoitteesta. VACissa perustajan, institutionaalisten sijoittajien ja yksityissijoittajien pääomat liittyvät yhteen tavalla, jollaista ei ole aiemmin nähty Suomessa. Yhdessä meillä onkin nyt mahdollisuus tehdä aidosti merkittävä yritysosto.”

”Onnistunut listautumisanti kertoo siitä, että olemme rakentaneet yhtiömallin, johon antiin sijoittaneet luottavat. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että pystyimme tarjoamaan annissa yksityissijoittajille hyvän allokaation, koska monessa annissa yksittäisten yksityissijoittajien merkinnät ovat käytännössä jääneet pieniksi. Näin tämän suunnittelimme ja meille on periaatteena tärkeää, että toimimme kuten olemme sanoneet. Listautumisannin ansiosta yhtiöllämme on nyt vahva ja monipuolinen omistajapohja.”

”Näkemyksemme mukaan VAC täydentää suomalaisia pääomamarkkinoita tärkeällä tavalla, ja meille on kunnia olla ensimmäinen Suomessa listautunut SPAC-muotoinen yhtiö. Toivotan kaikki VACin uudet omistajat lämpimästi tervetulleiksi omistajien yhteisöömme! Meillä on raudanluja tiimi ja seuraavaksi valjastamme kaikki verkostomme mahdollisimman hyvän ostokohteen löytämiseksi.”

Johannes Schulman, toimitusjohtaja, kommentoi:

”Listautumisanti oli vasta matkamme ensimmäinen vaihe ja onnistuneen annin jälkeen siirrymme seuraavaan vaiheeseen: kohdeyhtiön etsintään. Haussa olevan yhtiön koko on arviolta 50–500 miljoonaa euroa yritysarvolla mitattuna ja yhtiöllä tulee olla vahvat siteet Suomeen. Uskomme, että pystymme tarjoamaan tässä kokoluokassa oleville yhtiöille ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa kunnianhimoisia suunnitelmiaan. Haluamme tarjota kohdeyhtiöllemme mahdollisuuden kasvattaa sen arvon täyteen potentiaaliinsa ajan kanssa – yhdessä vanhojen ja uusien omistajien kanssa rakentaen. Lisäksi kohdeyhtiö saa VACilta tuekseen merkittävää osaamista ja kattavat verkostomme.”

”Etsintä on nyt siis virallisesti käynnistynyt! Lähtökohtaisesti tarkoituksemme on hankkia kohdeyhtiö VACin omilla osakkeilla, koska siten voimme käyttää merkittävän osan listautumisannissa kerätystä pääomasta yhtiön kehittämiseen. Suomen yrityskentän koon takia emme ole halunneet rajata ostokohdetta kovin tarkasti, mutta yksi luonteva vaihtoehto olisivat esimerkiksi kasvuhakuiset perheyritykset. Lisäksi kohteena voisi olla nykyisen suuremman yhtiön yksittäinen liiketoiminta, jota voisi olla tehokkaampaa kehittää erillisenä yhtiönä. Näissä tilanteissa antaisimme myyjälle mahdollisuuden keskittää resurssinsa oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen.”

Yhtiö saa Listautumisannista 107,5 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumisantiin liittyvien kulujen vähentämistä. Yhtiö siten tallettaa suljetuille pankkitileille noin 96,75 miljoonaa euroa. Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2021.

Lisäksi Virala on Yhtiön listalleottoesitteessä kuvatusti varhaisessa vaiheessa rahoittanut Yhtiötä, ja osana Viralan tavoitetta olla Yhtiön pitkäjänteinen omistaja F-sarjan osakkeiden määrän suhteessa Yhtiön kaikkiin F-sarjan osakkeisiin ja C-sarjan osakkeisiin tulee Listautumisannin jälkeen olla kahdeksan (8) prosenttia, niin että F-sarjan ja E-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä on 1 565 217 osaketta. Tämän suhteen saavuttamiseksi olemassaolevien E-sarjan (aiemmin A-sarjan) osakkeiden lukumäärää pitää alentaa ja F-sarjan (aiemmin B-sarjan) osakkeiden lukumäärää nostaa suhteessa 1:1. Yhtiö on tänään 28.6.2021 päättänyt osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä toteuttaa tämän teknisesti niin, että Yhtiö antaa suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 241 739 uutta F-sarjan osaketta merkittäväksi Viralalle sekä lunastaa maksutta 241 739 E-sarjan osaketta suunnatusti Viralalta. Lisäksi Yhtiön hallitus on tänään 28.6.2021 päättänyt mitätöidä yhtiön hallussa olevat 241 739 E-sarjan osaketta. Uudet liikkeeseen laskettavat F-sarjan osakkeet sekä E-sarjan osakkeiden mitätöinti rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2021. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä tai Viralan omistamien osakkeiden lukumäärä eivät muutu edellä mainittujen oikaisutoimien johdosta.

Tarjottavien Osakkeiden ja F-sarjan osakkeiden rekisteröinnin sekä E-sarjan osakkeiden mitätöinnin seurauksena VAC:n liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 12 345 217 osaketta ja kokonaisäänimäärä on 11 717 391 ääntä. Yhtiöllä ei E-sarjan osakkeiden mitätöinnin jälkeen ole hallussa omia osakkeitaan. Yhtiön osakkeista 10 780 000 on C-sarjan osakkeita, 937 391 on F-sarjan osakkeita ja 627 826 on E-sarjan osakkeita.

Lisäksi ehdollisena Yhtiön päätökselle toteuttaa listautuminen, Yhtiö päätti 13.6.2021 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä tehdä muutoksia yhtiöjärjestyksen sisältöön listalleottoesitteessä kuvatun mukaisesti, muun muassa uudelleennimetä Yhtiön osakelajit niin, että A-sarjan osakkeet nimetään E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeet nimetään F-sarjan osakkeiksi. Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin arvioilta 28.6.2021.

Yleisöannissa liikkeeseen lasketut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 29.6.2021. Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 1.7.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöannissa sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistus sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 29.6.2021. Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat osakkeet Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla. Sitoumuksen antamisen yhteydessä suoritetut ylimääräiset maksut palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 5.7.2021). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli merkintäpaikka on Nordnet, Nordnetin omille asiakkaille palautettava määrä maksetaan ainoastaan Nordnetin käteistilille.

Kaupankäynnin Yhtiön C-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021. C-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”VACSPAC” ja ISIN-koodi FI4000507488.

Listautumisannin yhteydessä Virala sekä Yhtiön hallitus ja johto, tietyin poikkeuksin, ovat sitoutuneet 180 päivän pituisiin C-sarjan osakkeiden luovutusrajoituksiin. Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten Yhtiöön kohdistuvaan ostotarjoukseen, kaikille osakkeenomistajille suunnattuun C-sarjan osakkeiden takaisinostoon tai C-sarjan osakkeiden siirtämiseen sellaiselle taholle, jossa siirtäjällä on määräysvalta, eivätkä ne Viralan, Yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoon kuuluvien henkilöiden osalta koske näiden listautumisen päivämäärän jälkeen hankkimia tai saamia C-sarjan osakkeita. Viralan osalta edellä mainittu luovutuskielto ei rajoita Viralan oikeutta pantata Listautumisannissa merkittyjä C-sarjan osakkeitaan, eikä Viralan oikeutta muuntaa F-sarjan osakkeitaan C-sarjan osakkeiksi Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi Virala on sopinut Yhtiön kanssa, tietyin poikkeuksin, kolmen (3) vuoden pituisesta C-sarjan osakkeiden luovutusrajoituksesta listautumisesta alkaen. Myös Jaakko Eskola, Makai Holding Oy (Mammu Kaarion määräysvaltayhtiö) ja Seico Investments Oy (Kai Seikun määräysvaltayhtiö) ovat sopineet Yhtiön kanssa kolmen (3) vuoden pituisesta luovutusrajoituksesta listautumisesta alkaen koskien C-sarjan osakkeita, jotka he ovat merkinneet ennen Listautumisantia.

Nordea Bank Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät” ja kumpikin erikseen ”Pääjärjestäjä”). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana White & Case LLP.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Charlotta Palm, projektiassistentti, Virala Oy Ab, +358 50 357 5566

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.virala.fi

Tietoa VAC:sta

Virala Acquisition Company Oyj eli VAC on suomalainen, suomalaiseen pääomamarkkinaan suunniteltu yritysostoyhtiö. VAC:n tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa yksi tai useampi yritysosto, ja niiden avulla luoda merkittävää arvoa niin osakkeenomistajille kuin kohdeyhtiölle, ja samalla monipuolistaa Suomen pääomamarkkinoita. VAC etsii yhtä tai useampaa yhtiötä ja/tai -liiketoimintaa, jotka ovat yritysarvolla mitattuna arviolta 50–500 miljoonaa euroa. Perustajaosakkaana yhtiössä on teollinen omistajayhtiö Virala, joka on sitoutunut hankittavien yhtiöiden pitkäjänteiseksi ankkuriomistajaksi ja kehittäjäksi. www.virala.fi

Tietoa Viralasta

Virala on perinteikäs teollinen omistajayhtiö. Virala-konsernin omistamiin yhtiöihin kuuluu sekä perhe- ja yhteisomisteisia että julkisen kaupankäynnin kohteena olevia ja yksityisiä yhtiöitä, joissa Virala toimii aktiivisena omistajana ja joissa sillä on merkittävä omistus. Lisäksi konserni hallinnoi aktiivisesti globaalia sijoitusportfoliota, johon kuuluu pääoma-, venture capital- ja kiinteistösijoituksia. Vuonna 2020 Virala-konserni oli pääomistajana kolmessa listatussa yhtiössä Suomessa ja Ruotsissa. Näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 4,6 miljardia euroa ja niissä työskenteli yli 13 000 työntekijää ympäri maailmaa. Virala-konsernin keskimääräinen vuotuinen oman pääoman tuotto on aikavälillä 2014–2020 ollut 24,7 prosenttia. Virala-konsernin emoyhtiön Virala Oy Ab:n omistavat Alexander ja Albert Ehrnrooth.

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä maissa lainvastaista. Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu jaettavaksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai tällaisiin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa maissa.

Listautumisannin yhteydessä toteutettavaan arvopapereiden liikkeeseen laskuun kohdistuu tiettyjä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä maissa. Yhtiö ja Pääjärjestäjät, eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaistu, ja se on saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä, eikä niitä saa levittää, Yhdysvalloissa tai lähetetä, eikä niitä saa lähettää, Yhdysvaltoihin.

Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)-(D) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopapereiden tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, jossa Esiteasetusta sovelletaan (kukin “Relevantti jäsenvaltio“), tullaan tekemään Esiteasetuksen mukaisen arvopapereiden tarjoamista koskevan esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille ”kokeneille sijoittajille” tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen artiklan 1(4) mukaisissa tilanteissa. Yhtiö tai kukaan Pääjärjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoituspalveluja tarjoavan välittäjän kautta lukuun ottamatta Pääjärjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopapereiden lopullisen tarjoamisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan Pääjärjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai Pääjärjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen ei tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa millekään sitoumukselle eikä siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista asemaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta, markkinatietoa ja johdon näkemyksiä ja käsityksiä tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Sanat, kuten ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”mahdollisesti”, ”odottaa”, ”ohjata”, ”ohje”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat ilmaisut tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan lukuisia tekijöitä, riskejä ja epävarmuuksia, jotka saattavat aiheuttaa sen, että todelliset seuraukset tai tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiöllä ei ole velvollisuutta eikä se sitoudu julkisesti päivittämään tai tarkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Listautumisannin aikatauluun, mukaan lukien osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistan SPAC-segmentille, voi vaikuttaa useat tekijät, kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin suhteen. Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja. Tämä tiedote ei muodosta Listautumisantia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa Listautumisannin soveltuvuudesta kyseiselle sijoittajalle.

Pääjärjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun puolesta minkään tässä tiedotteessa mainitun transaktion yhteydessä, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan tällaisen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Pääjärjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisannissa. Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner